Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (м. Київ, НБУВ, 4-6 жовтня 2016 р.)

Поділитися: 
Дата події: 
4-10-2016 до 6-10-2016

                                                ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі

Міжнародної наукової конференції
«Бібліотека. Наука. Комунікація:
формування національного інформаційного простору»
,

яка відбудеться в місті Києві  4-6 жовтня 2016 р.

 

Організатори конференції:

 • Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
 • Асоціація бібліотек України;
 • Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

На пленарному та секційних засіданнях, семінарах і круглих столах передбачається обговорити такі проблеми:

 • Секція 1. Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури

Наукові керівники: Попик В. І., генеральний директор НБУВ, д-р іст. наук, проф., член-кореспондент НАН України, Василенко О. М., директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар: Дем'янюк Л. М., старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук

E-mail: mila_dem@ukr.net 

 

 • Секція 2. Історія книжкової культури України

Наукові керівники: Дубровіна Л. А., директор Інституту рукопису НБУВ, д-р іст. наук, проф., член-кореспондент НАН України,  Ковальчук  Г. І., директор Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Мяскова Т. Є., старш. наук. співроб. НБУВ., канд. іст. наук

E-mail: myaskova@nbuv.gov.ua

 • Секція 3. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій

Науковий керівник: Горовий В. М., заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Т.Ю., зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій.

E-mail: granchakt@ukr.net

 • Секція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації

Науковий керівник: Лобузіна К. В., керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій.

Учені секретарі: Коновал Л. В., наук. співроб. НБУВ

E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

 • Секція 5. Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України

Науковий керівник: Попик В. І., генеральний директор НБУВ, д-р іст. наук, професор, член-кореспондент НАН України

Учений секретар: Котлярова Т. В., мол. наук. співроб. НБУВ.

E-mail: t.v.kotlyarova@ukr.net

 • Круглий стіл: Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек

Науковий керівник: Кириленко О. Г., зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар: Литвинова Л. А., наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

E-mail: kiral@ukr.net

 • Семінар: Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи

Наукові керівники: Яременко Л. М., директор Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб., Степченко О. П., зав. відділу рукописної спадщини Інституту рукопису, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.

Учений секретар: Горєва В. В., заввідділу НБУВ, канд. іст. наук

E-mail: irnbuv@gmail.com

 • Семінар: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи

Науковий керівник: Муха Л. В., заступник генерального директора НБУВ, канд. іст. наук.

Учений секретар: Затока Л. П.,  наук. співроб. НБУВ

E-mail: filiya@ukr.net

 • Семінар: Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання

Науковий керівник:  Добко Т. В., керівник Центру науково-бібліографічної інформації, д-р наук із соц. комунікацій.

Учений секретар: Шкаріна В. А., мол. наук. співроб. НБУВ

E-mail: dobko@bigmir.net

 • Семінар: Бібліометричні технології та наукометричні дослідження

Науковий керівник: Костенко Л. Й., заввідділу бібліометрії і наукометрії НБУВ, канд. техн. наук, старш. наук. співроб.

Учений секретар: Жабін О.І., наук. співроб. НБУВ

E-mail: kostenko@nbuv.gov.ua

Під час конференції також відбудуться:

Засідання Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук;

Виставки продукції провідних видавництв та книготорговельних організацій, видань НБУВ, демонстрація інформаційних ресурсів;

Електронна виставка за темою «Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору».

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн  –  3 жовтня 2016 р.

Початок роботи конференції – 4 жовтня 2016 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

До участі в роботі конференції запрошуємо спеціалістів бібліотек, музеїв, вишів, видавництв, інформаційних підрозділів і громадських організацій.

Матеріали доповіді слід зареєструвати на сайті конференції.  Термін подання  рукописів для збірника матеріалів конференції до 15 червня 2016 р. Завершення реєстрації учасників на веб-порталі до 10 вересня 2016 р.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися, обсягом 3 - 5 сторінок комп’ютерного тексту. Редактор Word for Windows версія не нижче 6.0, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Поля: верхнє і нижнє – по 2 см. Ліве і праве – по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам та мають наукове і прикладне значення. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. У разі не прийняття надісланих матеріалів автора буде повідомлено електронною поштою упродовж 10 робочих днів з дня реєстрації.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська,  польська.

Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали конференції планується видати окремою збіркою до початку роботи конференції та електронний аналог розмістити веб-сайті НБУВ.

Контакти:

Литвинова Лариса Анатоліївна (вчений секретар оргкомітету конференції)

E-mail: nbuvdpip@ukr.net

Тел.: (044) 524-19-92

03039, Україна, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (з позначкою конференція).