Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016.
Автором встановлено етапи, тематику, напрями та тенденції розвитку досліджень книги й періодики та формування нового наукового напряму «Соціальні комунікації». Доведено, що в умовах незалежності та інформаційного розвитку українського суспільства були проведені глибокі та різноманітні дисертаційні дослідження історії, теорії та практики, структури й функцій національної книги і періодики як знаннєвої системи, що не були актуалізовані раніше. Тим самим вони започаткували новий науковий напрям та міцну джерельну й бібліографічну базу для створення фундаментальної історії книги і періодики України.
Дисертаційні дослідження книги і періодики методологічно розглянуто як динамічну документну систему, соціально-комунікаційний засіб передавання та розвитку знання й духовності, національної пам’яті, важливу частину галузі соціальних комунікацій, сучасного глобального інформаційного простору науки. Розв’язання проблеми підвищення ефективності розвитку й прогнозування науки, її ролі в інформаційно-комунікаційних процесах можливо шляхом створення інформаційно-аналітичної експертної системи документальних та електронних ресурсів, теоретичну модель структури і функцій котрої було запропоновано.

Здобувач: 
Пастушенко О. В.
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
1-07-2016
Автореферат: