Інформаційно-аналітичний портал бібліотеки як засіб наукової комунікації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016 р.
Обґрунтовано доцільність виокремлення та поглибленого розкриття бібліотечних ресурсів для науково-інформаційного забезпечення діяльності науковців, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, управлінських структур, громадських організацій тощо. Розроблено теоретичні засади побудови інформаційно-аналітичного порталу бібліотеки, які передбачають формування проблемно-орієнтованих веб-ресурсів та організацію їх взаємовикористання з ресурсами мережі загальнодержавних і регіональних аналітичних центрів. Визначено когнітивно-орієнтований напрям розвитку інформаційно-аналітичного порталу бібліотеки на основі організації системи гіпертекстових зв’язків між спорідненими в семантичному аспекті суб'єктами й об'єктами наукових комунікацій. Створено структуру, що забезпечує поєднання зовнішніх і внутрішніх пошукових засобів для забезпечення індексації науково-аналітичної інформації загального і локального використання.

Здобувач: 
Струнгар А. В.
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
1-07-2016
Автореферат: