«Вишиванка – твій генетичний код»: тематична виставка журналів, представлених у фондах залів періодичних видань

1. Українська вишивка / засновник І. Тріль ; ред. В. Чорній. - Тернопіль : Діана плюс : Бялас Т. В... - Виходить щомісяця.- Отримується з 2012.
Засновник : Тріль І.Ред. : Чорній В. - ISSN 2226-9347
Шифр Ж100753
 
2. Українська вишивка : спецвипуск/ ред. Н. Чабанюк ; засновник І. Тріль. - Тернопіль : Діана плюс : Бялас Т. В...- Отримується з 2013.
Засновник : Тріль І.Ред. : Чорній В.Ред. : Чабанюк Н. - ISSN 2226-9347
Шифр Ж100753: Сп. вип.
 
3. Вышиванка : уроки мастерства и шедевры вышивки/ учредитель И. П. Триль ; ред. О. Коломиец. - Тернополь : Диана плюс : Бялас Т. В. [вид.]. - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з [2016].
Засновник : Триль И. П.Ред. : Коломиец О. - ISSN 1995-5820
Шифр Ж101382
 
4. Вышиванка. Лучшее / учредитель И. П. Триль ; ред. О. Коломиец. - Тернополь : Диана плюс : Бялас Т. В... - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2015.
Засновник : Триль И. П.Ред. : Коломиец О. - ISSN 1995-5820
Шифр Ж101311
 
5. Бісер. Найкраще / засновник О. С. Танасійчук ; ред. Н. Шелетин. - Тернопіль : Діана плюс : Бялас Т. В... - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2015.
Засновник : Танасійчук О. С.Ред. : Шелетин Н. - ISSN 1995-509X
Шифр Ж101308
 
6. Бисер : от бусинки к шедевру/ учредитель О. С. Танасийчук ; ред. Н. Шелетин. - Тернополь : Диана плюс : Бялас Т. В... - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з 2016.
Засновник : Танасийчук О. С.Ред. : Шелетин Н. - ISSN 1995-509X
Шифр Ж101363
 
7. Волянюк Н. Призначення вишиванки в оздобленні сорочок Тернопільської області 1 пол. ХХ ст. / Н.М. Волянюк // Народознавчі зошити. – 2013. – № 6. – С. 1075–1079.
Шифр Ж68851
 
8. Волянюк Н. Регіональні особливості колориту народної вишивки на фартухах Тернопільської області першої половини ХХ століття. / Н.М. Волянюк // Молодий вчений. – 2014. – № 7. – С. 154–157.
Шифр Ж101120
 
9. Громова О. Бісер в українській вишивці. / О. Громова // Дім і сім’я. – 2012. – № 7–8. – С. 56–58
Шифр Ж25469
 
10. Зимомря М. Бойківська вишивка у контексті розвитку народних промислів. / М. Зимомря // Молодь і ринок. – 2012. – №4. –С.146–148.
Шифр Ж24982
 
11. Іванович Л. Матеріали для виготовлення й декорування народного вбрання українців Поділля: класифікація та особливості / Л. Іванович // Народна творчість та етнологія. – 2014. – № 6. – C. 42–54.
Шифр Ж27482
 
12. Іванович Л. Традиційне вбрання українців Західного Полісся: особливості класифікації. / Л. Іванович // Народні зошити. – 2014. – № 5. – С. 1062–1072.
Шифр Ж68851
 
13. Іванович Л. Дослідження традиційного вбрання українців Поділля (історіографічний аспект). / Л. Іванович // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 3. –С. 42–51.
Шифр Ж27482
 
14. Ігнатенко В., Ромащенко Т. Урок-подорож на тему «Регіональні особливості української народної вишивки». / В.Ігнатенко, Т. Ромащенко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 29–37.
Шифр Ж15394
 
15. Карпенко О. Сорочка Марії Максимович./ О. Карпенко // Народна творчість та етнологія. –2012. – № 1. –С. 75–78.
Шифр Ж27482
 
16. Космічна О. Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруський одяг. / О. Космічна // Народознавчі зошити. – 2015. – № 4. – С. 830–840.
Шифр Ж68851
 
17. Коцан В. Традиційне весільне вбрання Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. / В. Коцан // Народознавчі зошити. – 2015. –  № 2. – С. 402–413.
Шифр Ж68851
 
18. Коцан В. Традиційний народний одяг як прояв ідентичності етнографічних груп українців Закарпаття ( ХІХ – першої половини ХХ ст.). / В. Коцан // Народознавчі зошити. – 2014. – № 1. – С. 80–97.
Шифр Ж68851
 
19. Коцан В. Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ – першої половини ХХ ст. / В. Коцан // Народознавчі зошити. – 2014. –  № 2. – С. 328–343.
Шифр Ж68851
 
20. Кузьменко О. Українська народна вишивка. / О. Кузьменко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 12. – С. 29–30.
Шифр Ж15394
 
21. Куцир Т. Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості. / Т. Куцир // Народознавчі зошити. – 2016. – № 1. – С. 59–73.
Шифр Ж68851
 
22. Ліщинські-Кравець Г. Конструктивні особливості та техніки змережування української традиційної сорочки. / Г. Ліщинські-Кравець // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 4. – С. 34–39.
Шифр Ж15394
 
23. Масляник О. Вишиванка для музею. / О. Масляник // Ґражда. – 2015. – № 3. – С. 36–41.
Шифр Ж101339
 
24. Мельничук Ю. Вишиваний генокод. / Ю. Мельничук // Колесо жизни. – 2015. – №10. – С. 14–20.
Шифр Ж25739
 
25. Олійник М. Вираження української ідентифікації в міському одязі ( на прикладі родин Драгоманових і Косачів). / М. Олійник // Народна творчість та етнологія. –2014. – № 4. – С. 105–114.
Шифр Ж27482
 
26. Олійник М. Український чоловічий одяг у побуті міської інтелігенції в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. / М. Олійник // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 4. – С. 67–77.
Шифр Ж27482
 
27. Полянська П. Мамина сорочка. / П. Полянська // Українська родина. – 2015. – № 5– 6. – С. 52–55.
Шифр Ж25469
 
28. Пономар Л. «Евакуйована колекція» в Кіровоградському обласному художньому музеї. / Л. Пономар // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 1. – С. 96–99.
Шифр Ж27482
 
29. Пономар Л. Знакова функція одягу в обрядовій культурі українців середини ХХ – початку ХХІ століття: прояви локальних традицій (за матеріалами експедицій). / Л. Пономар // Народна творчість та етнологія. –2015. – № 1. – С. 32–38.
Шифр Ж27482
 
30. Приймак Х. Особливості традиційної сорочки Сокальщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Х. Приймак // Народознавчі зошити. – 2014. – № 5. – С. 1056–1061.
Шифр Ж68851
 
31. Саєнко Т. Вивчення традиційної вишивки Полтавщини в гуртковій роботі. / Т. Саєнко // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 5. – С. 28–35.
Шифр Ж15394
 
32. Титаренко В. Вишивальне мистецтво Полтавщини. / В. Титаренко // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 34–44.
Шифр Ж15394
 
33. Федина О. Традиційний верхній одяг галицьких українців другої пол. ХІХ – поч. ХХ століть: видова, типологічна, стильова різноманітність. / О. Федина // Народознавчі зошити. – 2015. – № 1. – С. 113–120.
Шифр Ж68851
 
34. Федорчук О. Художні вироби з бісеру в народному мистецтві Бережанщини (за матеріалами мистецтвознавчої експедиції 2011 р.). / О. Федорчук // Народознавчі зошити. – 2012. – № 6. – С. 1112–1122.
Шифр Ж68851
 
35. Федорчук О. Головні функції бісерного декору народної ноші українців. / О. Федорчук // Народознавчі зошити. – 2013. – № 4. – С. 648–659.
Шифр Ж68851
 
36. Федорчук О. Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології). / О. Федорчук // Народознавчі зошити. – 2012. – № 3. – С. 452–468.
Шифр Ж68851
 
37. Федорчук О. Типологічні та художні особливості бісерного декору буковинського народного одягу ХIХ століття. / О. Федорчук // Народознавчі зошити. – 2013. – № 6. – С. 1080–1086.
Шифр Ж68851
 
38. Федорчук О. Бісерний декор народного одягу Буковини першої половини ХХ ст. / О. Федорчук // Народознавчі зошити. – 2014. – № 5. – С. 984–997.
Шифр Ж68851
 
Виставку підготували зав. сектору Верещагіна С.В., провідний бібліотекар Крутова Р.В., провідний бібліотекар Стаховська А.А.