Особливості комплектування фондів наукових бібліотек арабських країн наприкінці ХХ−на початку ХХІ ст. (на прикладі Єгипту, Сирії, Алжиру та Тунісу)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.03 − книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. − Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. − Київ, 2016.
Аналіз бібліотечних та інформаційних ресурсів арабських країн є фундаментальною проблемою, що потребує наукового вирішення. В її межах були вивчені важливі аспекти − теоретичне та практичне осмислення підсистеми комплектування, визначення її місця в системі формування фондів, аналіз історичних еволюційних передумов, що сприяли появі в арабських національних бібліотеках таких джерел комплектування як обов’язковий примірник, закупівля, дари, книгообмін та ін.
Знання з комплектування фондів арабських бібліотек були класифіковані, системно осмислені. Робота пропонує бачення арабського бібліотекознавства з точки зору хронологічних змін (від теорій відбору матеріалів та комплектування фондів другої половини ХХ ст. до інтегрованих бібліотечних систем ХХІ ст.), що допомагає зрозуміти сутність культурних та соціальних процесів. Дисертація висвітлює комплексний підхід. Особлива увага звертається на нагальну потребу об’єднання історичного світогляду з методами бібліотекознавства, книгознавства та бібліографознавства. Це означає, що до вивчення залучаються історичні відомості, теоретичний розгляд джерел комплектування фондів, систем відбору, юридичних документів та програм автоматизації. Саме такий вектор є перспективним рішенням, що гарантує достовірність знайдених положень, їх достатню теоретичну та практичну обґрунтованість.

Здобувач: 
Лямець Артем Михайлович
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту: 
7-10-2016
Автореферат: