Секція «Наукові бібліотеки: основні напрямі інтеграції з закладами освіти, науки та культури»

Поділитися: 

5 жовтня 2016 року у рамках Міжнародної наукової конференції  «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» відбулося засідання секції  «Наукові бібліотеки: основні напрямі інтеграції з закладами освіти, науки та культури» (наукові керівники: Попик Володимир Іванович, генеральний директор НБУВ, д-р іст. наук, член-кореспондент НАН України; Василенко Ольга Миколаївна, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук;  учений секретар: Дем’янюк Людмила Миколаївна, стар. наук співроб. НБУВ, канд. іст. наук).

У роботі секції взяли участь близько 70 фахівців, серед яких – вчені та спеціалісти українських та зарубіжних бібліотек і наукових установ, зокрема Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,  Національної парламентської бібліотеки України, Національної історичної бібліотеки України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Державної науково-технічної бібліотеки України, Державної бібліотеки України для юнацтва, Національної бібліотеки для дітей, Бібліотека Латвійського університету (Рига, Латвія),  Відділу європейських студій Британської бібліотеки, Відділу з питань культури Посольства Ісламської Республіки Іран,  Російської державної бібліотеки, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, Наукової бібліотеки Дипломатичної академії України при МЗС України, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Європейського університету, КНПЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», Харківської державної академії культури, Національного авіаційного університету, Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова, КНЕУ імені В. Гетьмана,  Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ», Всеукраїнської Малої академії наук учнівської молоді, Центру розвитку «Graffit» та ін.

У виголошених доповідях порушувалися актуальні питання системного розвитку наукових бібліотек  як стратегічного напряму прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України. Було розглянуто та обговорено проблеми наукових бібліотек у структурі сучасних інформаційних комунікацій; проблеми національного науково-інформаційного простору та наукових бібліотек як його інтегруючих центрів, провідних центрів соціальних комунікацій, інтеграції й поширення наукової інформації;  проблеми розвитку глобальних інформаційних обмінів, основні принципи  сучасної інформаційної співпраці бібліотек та пріоритетні напрями партнерства; основні аспекти інтенсифікації процесів інтеграції бібліотек із закладами науки, освіти та культури; питання інтелектуальної власності й авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек; удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг бібліотек. Досвідом організації та надання доступу до інформації, втіленням інтелектуальних здобутків  ділилися колеги  із бібліотек зарубіжних країн. Було наголошено на необхідності консолідації зусиль та заходів бібліотек, напрацюванні низки теоретичних та методичних документів, спрямованих на забезпечення ефективної розбудови цілісного національного науково-інформаційного простору.

Під час роботи секції було презентовано проектну роботу команди НБУВ «Юні науковці – агенти позитивних змін в Україні», спрямовану на інформаційну підтримку та сприяння творчої взаємодії наукової спільноти з талановитою молоддю. Після його представлення відбулося підписання Угоди про співробітництво між Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського і Київською Малою академія наук учнівської молоді». Обговорювалися питання співпраці Київської МАН із науковими бібліотеками різних систем та відомств.

У рамках роботи секції також відбулася дискусія за круглим столом «Актуальні питання стандартизації бібліотечної справи України», під час якої  були розглянуті актуальні питання розвитку стандартизації бібліотечної справи в Україні, співпраці наукових бібліотек різних систем і відомств у напрямі імплементації міжнародних стандартів в практичну діяльність наукових бібліотек. Присутні акцентували увагу на актуальності розроблення нормативно-метологічної бази для забезпечення успішного переходу вітчизняної бібліотечної сфери на використання нових національних стандартів України, гармонізованих зі світовими та європейськими нормативними документами.

Учасники  секції взяли активну участь в обговоренні зазначених питань,  підтримали проект рекомендацій Міжнародної наукової конференції та запропонували інтенсифікувати співпрацю між освітніми, науковими та інформаційними інституціями з  максимальним інтеграційним характером у цьому напрямі з метою розбудови в Україні цілісного науково-освітньо-інформаційного комплексу.

Учений секретар  секції Людмила Дем’янюк 

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)