Круглий стіл «Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек»

Поділитися: 

6  жовтня 2016 року в межах Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» відбулося засідання круглого столу «Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній  діяльності бібліотек».

У роботі круглого столу взяли участь науковці та провідні фахівці Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, Укрпатенту, відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,  Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України для дітей, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки, наукових бібліотек вищих навчальних закладів, головний редактор журналу «Інтелектуальна власність в Україні"».

Розпочинаючи засідання наукові керівники круглого столу – директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України Юрій Капіца та заввідділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Олександр Кириленко – відмітили актуальність проблематики, запропонованої до обговорення та побажали ефективної роботи всім учасникам круглого столу.

У вітальному виступі Юрій Капіца підкреслив важливість вирішення проблем інтелектуальної власності для інноваційного розвитку України та інтеграції до Європейської спільноти. Він розповів про нагальні питання розвитку інтелектуальної власності  в процесі євроінтеграції України.

Олександр Кириленко у своїй доповіді «Принципові положення політики інтелектуальної власності НБУВ», підкреслив, що діяльність сучасної наукової бібліотеки сьогодні, як ніколи, пов’язана з вирішенням проблем охорони інтелектуальної власності та потребує розробки довгострокової політики розвитку цього напряму.

Головний бібліотекар Національної парламентської бібліотеки України Оксана Збанацька у своїй презентації «Відображення терміносистеми інтелектуальної власності в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України» окреслила особливості відображення термінологічного апарату сфери інтелектуальної власності.

Представник корпорації «Науковий парк Київського національного університету імені Тараса Шевченка» О.А. Саприкін у своєму виступі приділив особливу увагу проблемам боротьби з плагіатом.

Головний редактор журналу «Інтелектуальна власність в Україні» І.В. Абдуліна у своєму виступі визначила можливості  бібліотек у розробленні бізнес-проектів.

Прикладним аспектам укладання авторських договорів у видавничій справі було присвячено виступ Д.С. Махновського, старшого наукового співробітника  Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України.

Правові засади охорони торговельних марок та доменних імен в мережі Інтернет розглянула у своїй доповіді Т.Г. Косско, старший науковий співробітник Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України.

Співробітники відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського презентували інформаційно-аналітичний дайджест «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері».

Під час круглого столу фахівці обмінялися практичними й теоретичними напрацюваннями щодо проблем інтелектуальної власності та обговорили актуальні питання і проблеми цієї сфери, зокрема:

 • роль бібліотеки в системі інтелектуальної власності;
 • використання бібліотеками ліцензій відкритого доступу Сreative Commons; 
 • особливості права власності на охорону баз даних;
 • охорона об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет;  
 • проблематика   охорони інтелектуальної власності в Україні в  дисертаційних дослідженнях; 
 • роль міжнародних правових актів у сфері авторського права в  формуванні національного інформаційного простору;
 • авторсько-правової охорони наукових тез та ін.
Учасники круглого столу визначили, що стратегічними напрямами у вирішенні проблем охорони інтелектуальної власності в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек України є:
 • налагодження  ефективної  комунікації з  органами державної влади та установами, бібліотеками, що займаються науковими і прикладними аспектами охорони інтелектуальної власності; 
 • розробка і впровадження  змін до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про обов’язковий примірник документів»; 
 • підготовка необхідних документів для приєднання України до Марракеського договір;
 • участь у заходах Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо проблем дотримання вимог авторського права в бібліотеках і архівах;
 • удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяльності бібліотек, та врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно завдань формування сучасних електронних ресурсів як основи інтеграції українських бібліотек у світовий інформаційний простір;
 • актуалізація проблематики бібліотекознавчих досліджень в напрямі охорони інтелектуальної власності;
 • створення системи підвищення кваліфікації в у напрямі освоєння основ охорони інтелектуальної власності в бібліотечно-інформаційній діяльності.
З тезами доповідей учасників круглого столу можна ознайомитися на сайті конференції, або прочитати в електронній версії опублікованого збірника матеріалів на с.426-458.
 
Лариса Литвинова,
учений секретар засідання
 
Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)