Документний потік перекладів українською та з української мови як відображення процесів міжкультурної комунікації (1991-2013 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016 р.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню документного потоку перекладів українською та з української мови за період 1991-2013 рр. та процесів міжкультурної комунікації, які відображає його структура. У роботі здійснюється документознавчій аналіз перекладу, формулюється та пропонується поняття «переклад» як документ і як видання. Розкривається сутність, особливості документного потоку перекладів, поняття «документний потік перекладів» і «документний потік перекладів українською та з української мови», визначаються параметри вимірювання та чинники зовнішнього середовища, які впливають на їх зміни.
Здійснюється бібліометричний і статистичний аналіз документного потоку перекладів українською та з української мови за матеріалами бібліографічної бази даних «Index Translationum» та статистичних збірників «Друк України»: вивчається структура, загальний і щорічний обсяг, динаміка, основні тенденції. Визначаються форми міжкультурної комунікації, які відображає структура аналізованого потоку, та культури, з якими українська взаємодіє за кожною з них. Культури характеризується за тематичною і цільовою комунікативною спрямованістю перекладів. На основі здійсненого аналізу оцінюється ступінь представленості документного потоку перекладів українською та з української мови на світовому та національному рівнях. Доводиться потреба подальшого поглибленого дослідження в цій царині та пропонуються практичні рекоментадції щодо реалізації проекту зі створення національної бази даних «Переклади України».

Здобувач: 
Зоряна А. М.
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
29-11-2016
Автореферат: 
Дисертація: