Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника: історико-функціональний аспект та інноваційні особливості

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016.
В дисертаційній роботі розкривається історичний досвід становлення, функціонування та розвитку науково-методичної діяльності ЛННБУ ім. В. Стефаника, запропоновано періодизацію цього процесу. Здійснено комплексний аналіз основних форм і методів науково-методичної діяльності: 1) аналітична діяльність; 2) складання та доопрацювання документів різних категорій (організаційно-управлінських, інструктивно-технологічних документів, методичних рекомендацій); 3) проведення наукових досліджень з актуальних питань бібліотекознавства; 4) організація та проведення підвищення кваліфікації та перепідготовки бібліотечних фахівців; 5) надання групових й індивідуальних консультацій; 6) впровадження новітніх інформаційних технологій в роботу книгозбірні. Розроблено наукові засади сучасного процесу підготовки і проведення атестації, яка включає декілька етапів: підготовчий, оцінки, заключний. Автор обґрунтовує думку про те, що застосування теоретичних висновків та рекомендацій дисертаційного дослідження у практичній діяльності надасть змогу оптимізувати низку бібліотечних процесів, вдосконалити та підвищити ефективність науково-методичної діяльності ЛННБУ ім. В. Стефаника та наукових бібліотек України.

Здобувач: 
Мудроха В. О.
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
29-11-2016
Автореферат: 
Дисертація: