Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі"

Поділитися: 
Рекомендації
(Київ, 11-12 жовтня 2005 р.)

11-12 жовтня 2005 р. у м. Києві Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського спільно з Асоціацією бібліотек України і Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук було проведено міжнародну наукову конференцію "Інтелектуальні технології у бібліотечній справі".

На конференції розглянуто комплекс проблем, актуальних для розвитку базових функцій наукових бібліотек, які трансформуються в провідні складові інформаційної інфраструктури держави: інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки; бібліотечно-інформаційні технології обробки знань та інтелектуалізація пошукових систем; технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки; вдосконалення форм і методів інформаційно-аналітичного обслуговування дистантних користувачів бібліотек; нові інформаційні технології формування і використання ресурсів електронного Українського біографічного словника тощо.

Мета форуму полягала у визначенні статусу та ролі бібліотек у становленні суспільства знань, їх трансформації в системоутворюючу ланку інформаційної сфери суспільства, науково-інформаційні центри накопичення, використання і розповсюдження інтелектуальних інформаційних технологій.

Констатувалося, що досягнення поставленої мети потребує:

  • удосконалення нормативно-правової бази щодо науково-інформаційної діяльності бібліотечно-інформаційних установ України в електронному середовищі;

  • проведення загальнодержавного моніторингу наявності та ефективності використання інформаційних ресурсів і технологій у практиці бібліотечно-бібліографічної та науково-інформаційної діяльності бібліотек України;

  • активізації формування національних електронних інформаційних ресурсів шляхом створення державного депозитарію електронних видань і електронних версій друкованих видань, архівування наявної в глобальних інформаційних мережах наукової та суспільно значущої інформації, наповнення корпоративних електронних сховищ інформації як засобу інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек та інших центрів документальних комунікацій і формування єдиного науково-інформаційного простору України;

  • розвитку процесів наукового опрацювання інформаційних ресурсів у напрямі створення інтегрованого технологічного циклу, що передбачає каталогізацію, реферування, підготовку інформаційно-аналітичних і прогностичних матеріалів, проведення бібліо-, інформо- та наукометричних досліджень як передумови екстракції нового знання;

  • розробки програмних засобів нового покоління для реалізації технології інтелектуальної обробки та розповсюдження інформації та знань;

  • спрямування наукових досліджень на створення теоретичної бази формування в Україні єдиного науково-інформаційного простору;

  • урахування тенденцій розвитку науково-інформаційної сфери при підготовці фахівців нової генерації.

Фотоматеріали: 
Вступне слово генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, академіка НАН України Олексія Онищенка
Обговорення в президії
Керівник Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України, канд. політ. наук, доцент Павленко Ростислав Миколайович
Генеральний директор некомерційного партнества "Центроконцепт" канд. філос. наук, доцен Ляпін Сергій Хамзаєвич (м. Архангельськ, Росія)
Заступник директора Інституту проблем реєстрації інформаціїї НАН України, д-р техн. наук Крючин Андрій Андрійович
Директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, д-р техн. наук, професор Широков Володимир Анатолійович
Зав. відділу ЦНБ ім. Я.Коласа НАН Білорусі Авгуль Людмила Анатоліївна
Фінансовий менеджер ЕВSCO (Німеччина) Горецька Тереза