Підручник з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів в Україні (1921–2014): історико-книгознавчий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016.
На основі історико-книгознавчого аналізу відтворено цілісну картину видання шкільних підручників з хімії в Україні у 1921–2014 рр., здійснено їхню бібліографічну реконструкцію. Виокремлено та охарактеризовано два періоди у розвитку навчального книговидання, зумовлені реформуванням освітньої сфери під впливом соціально-політичних перетворень в Україні як республіці в складі СРСР і в суверенній державі. Здійснено історико-книгознавчий аналіз підручників з хімії, виданих у радянську добу і період незалежності. На основі побудови структурно-функціональних моделей шкільних підручників з хімії простежено еволюцію їхнього змісту і форми, виявлено наступність і оригінальність у їхній видавничій інтерпретації, що має важливе значення і для відтворення історії їхнього видання, і для удосконалення сучасної практики підручникотворення.

Здобувач: 
Зубко Надія Несторівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту: 
22-12-2016
Автореферат: 
Дисертація: