Моделі, методи та засоби надання інформаційних послуг у сервіс-орієнтованих бібліотечних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних
комунікацій за фахом 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліо-
графознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ,
2016.
Розроблено власну концепцію застосування бенчмаркінгу у бібліотеко-
знавстві. Наведено набір методів, що складають дану методологію. Методологію
бенчмаркінгу використано для виявлення, аналізу та порівняння дистанційних
інформаційних послуг, що надаються бібліотеками вищих навчальних закладів
України та закордону: США, Канади, Австралії. Встановлено бібліотеки-еталони
для запозичення кращого досвіду обслуговування користувачів. Побудовано
комплексну вербальну модель соціальних комунікацій в бібліотеці.
Декомпозицію даної моделі становить удосконалений алгоритм здійснення
вибіркового розповсюдження інформації; вербальна модель інформаційного
обслуговування користувачів засобами веб-технологій, зокрема «хмарними»
сервісами. Шляхом порівняльного аналізу було досліджено та визначено
«хмарні» сховища, які можуть бути впроваджені у практику роботи бібліотек на
безоплатній основі. Запропоновано інноваційний підхід для управління низкою
«хмарних» сховищ із використанням «хмарних» менеджерів. Розглянуто ряд
технічних можливостей безкоштовних «хмарних менеджерів». Визначено
найбільш оптимальний «хмарний» менеджер для використання у бібліотечно-
інформаційному обслуговуванні. Проведено соціологічне дослідження серед
студентів Національного університету «Львівська політехніка» методом
електронного анкетування задля визначення низки веб-сервісів та ресурсів, які
користувачі хотіли б отримувати в якості послуг з веб-сайту бібліотеки вищого
навчального закладу.

Здобувач: 
Ржеуський Антоній Валентинович
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
22-12-2016
Автореферат: 
Дисертація: