Мультимедійні бібліотечні інформаційні ресурси для осіб з особливими потребами

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016.
Розроблений та сформований комплекс спеціальних інформаційних бібліотечних технологій, зорієнтованих на обслуговування осіб із особливими потребами. У дослідженні обґрунтовано та вперше вирішено наукове завдання формування ефективної системи дистанційного інформаційного обслуговування осіб із особливими потребами на основі сучасних інформаційних технологій. Обґрунтовано принципи побудови інформаційної системи обслуговування на основі мультимедіа для вирішення задачі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб з особливими потребами, базуючись на розподілі запитів таких користувачів. Розроблено модель системи для бібліотечного обслуговування осіб з вадами зору, слуху та опорно-рухового апарату.
Розроблено наукові, методичні основи та принципи інформаційного бібліотечного обслуговування користувачів з особливими потребами. Запропоновані в роботі моделі і методи доведені до практичної реалізації. Розроблено окремі компоненти системи подання мультимедійної інформації для осіб з особливими потребами та розглянуто комплекс принципів для побудови електронної бібліотеки.

Здобувач: 
Малиновський Остап Богданович
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
12-01-2017
Автореферат: 
Дисертація: