Електронне бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016.
У дисертаційній роботі подано аналіз результатів наукових досліджень, дотичних до теми роботи. Проаналізовано сучасні методи, засоби і способи лінгвістичного забезпечення, що можуть використовуватися в сучасних бібліотечних установах. Описано інтерфейси соціального комунікування у сучасній бібліотеці та засоби, що забезпечують реалізацію ефективного спілкування. Процеси розвитку соціальних комунікацій у бібліотеках розглянуто на основі аналізу інформаційних процесів у них. Подано особливості розвитку електронної науки, проаналізовано етапність та специфіку процесів бібліотечної підтримки наукових досліджень та їх інформаційно-бібліотечний супровід. Підкреслено, що необхідною умовою успішного функціонування системи електронного інформаційного забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів є формування ефективних інтерфейсів комунікування. Удосконалено визначення таких понять як «лінгвістичне забезпечення бібліотечної галузі», «електронна наука», «проблемно-орієнтований бібліотекар», «віртуальний творчий колектив». Розроблено вербальну модель бібліотечно-інформаційного забезпечення електронної наукової діяльності та наукових досліджень, що проводяться територіально розподіленими науковими колективами.
Зазначено, що реалізація науково-пошукових проектів на платформі електронної науки зазвичай потребує формування віртуального творчого наукового колективу. Для підвищення ефективності інформаційного забезпечення було розроблено інструментарій інформаційного супроводу науково-дослідної роботи віртуальних творчих колективів, що отримав назву «Інформаційний асистент науковця». Програмний продукт призначений для пошуку та зберігання інформації за темою наукових розвідок віртуального творчого колективу, який проводить свої наукові дослідження на міждисциплінарних засадах.

Здобувач: 
Веретеннікова Наталія Вячеславівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
12-01-2017
Автореферат: 
Дисертація: