Наукова конференція "Сергій Єфремов – український учений і громадсько-політичний діяч та історія національного відродження"

Поділитися: 
(Київ, 21 вересня 2006 р.)

21 вересня 2006 року в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського з метою гідного вшанування пам'яті видатного громадсько-політичного і державного діяча, науковця Сергія Єфремова відбулася наукова конференція "Сергій Єфремов – український учений і громадсько-політичний діяч та історія національного відродження" і розгорнуто книжково-інформаційну виставку "Сергій Єфремов – український учений і громадсько-політичний діяч (до 130-річчя від дня народження)". Заходи здійснюються згідно з Указом Президента України "Про вшанування пам'яті Сергія Єфремова" та Розпорядженням Президії НАН України.

Організатори: Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Український комітет славістів.

У науковій конференції взяли участь провідні українські вчені – літературознавці, мовознавці, історики, архівісти, книгознавці. Серед них М. Наєнко, В. Скляренко, Е. Соловей, І. Усенко, Ю. Шаповал, Л. Шевченко та ін.

На конференції були висвітлені такі проблеми: "Сергій Єфремов і українознавство"; "Повернення Сергія Єфремова як ученого і громадянина"; "Іван Франко в рецепції Сергія Єфремова", "Микола Василенко і Сергій Єфремов"; "Сергій Олександрович Єфремов та Агатангел Юхимович Кримський"; "Сергій Єфремов і Спілка Визволення України"; "Українська революція в публіцистиці Сергія Єфремова"; "Проблеми видання "Спогадів" Сергія Єфремова", "Сергій Єфремов і Український науковий інститут книгознавства" та ін. (Програма конференції).

На книжково-інформаційній виставці представлено унікальні документи із фондів НБУВ (125 одиниць збереження): монографії, наукова періодика, праці Сергія Єфремова; дослідження його доробку сучасними вітчизнями вченими.

  Фотоматеріали: 
  Шевченко Лариса Іванівна, зав. кафедрою історії української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, заступник голови Українського комітету славістів; Бровкін Анатолій Григорович заступник генерального директора Національної бібліотекиУкраїни імені В.І. Вернадського (НБУВ), кандидат історичних наук
  Наєнко Михайло Кузьмович, професор кафедри теорії літератури і компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук
  Бойко Володимир Михайлович, директор Центру підвищення кваліфікації державних службовців Чернігівської облдержадміністрації, докторант Інституту історії України НАН України; Ковальчук Галина Іванівна, заввідділом (НБУВ), доктор історичних наук; Зубкова Наталія Михайлівна, заввідділом Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук
  Шумило Наталія Микитівна, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук
  Зліва направо: Гальченко Сергій Анастасович, заступник директора Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат історичних наук; Шаповал Юрій Іванович, заввідділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук
  Солонська Наталія Гаврилівна, керівник Культурно-просвітницьго центру НБУВ, кандидат історичних наук
  Бевз Тетяна Анатоліївна, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук
  Соловей Елеонора Степанівна, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук
  Учасники конференції