Міжнародна наукова конференція "Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України"

Поділитися: 
Рекомендації
(Київ, 10-11 жовтня 2006 р.)

10-11 жовтня 2006 р. у м. Києві Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського спільно з Асоціацією бібліотек України і Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук було проведено міжнародну наукову конференцію "Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України".

На конференції розглянуто комплекс проблем, пов'язаних з розвитком стратегії діяльності наукових бібліотек як провідних складових інформаційної інфраструктури держави: Інтернет-портали бібліотек — базові елементи єдиного науково-інформаційного простору; бібліотечно-інформаційні ресурси країни: формування та забезпечення доступу; інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень; інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій; архівні та рукописні ресурси бібліотек; формування Інтранет/Екстранет-середовищ у бібліотеках; методологія сучасних бібліотекознавчих досліджень; проблеми створення реєстру національної бібліографії України; досвід та проблеми розвитку сучасної української біографістики; технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів; питання міжбібліотечної кооперації в системі світового обміну інформаційними ресурсами тощо.

Мета форуму полягала у визначенні ролі бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору країни в умовах переходу до суспільства знань, їх трансформації в системоутворюючу ланку інформаційної сфери суспільства, центри накопичення, використання і розповсюдження інтелектуальних інформаційних технологій, вирішенню завдань забезпечення інтеграції бібліотек України в світову інформаційну інфраструктуру та посилення їх ролі в реалізації державної інформаційної політики в інтересах сталого розвитку суспільства.

Констатувалося, що досягнення поставленої мети потребує:

  • удосконалення нормативно-правової бази щодо коооперативних технологій формування та використання науково-інформаційних ресурсів у електронному середовищі;

  • організації державного депозитарію електронних видань і електронних версій друкованих видань, а також розгортання робіт з архівування наявної в глобальних інформаційних мережах наукової та суспільно значущої інформації;

  • наповнення корпоративних сховищ електронної інформації як засобу інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек та інших центрів документальних комунікацій і формування єдиного науково-інформаційного простору України;

  • формування документальних масивів (енциклопедичних, науково-оглядових, фактографічних, довідкових тощо) для підготовки інформаційно-аналітичних і прогностичних продуктів;

  • активізації створення страхового фонду першоджерел української духовності (рукописів, стародруків, рідкісних і цінних видань) і електронних інформаційних масивів української біографістики та розміщення їх у глобальних інформаційних мережах;

  • розробки програмних засобів нового покоління для реалізації інтегрованого технологічного циклу, що передбачає каталогізацію, реферування, підготовку інформаційно-аналітичних і прогностичних матеріалів, проведення бібліо-, інформо- та наукометричних досліджень як передумови екстракції нового знання;

  • розвитку корпоративних комп'ютерних мереж, що інтегрують територіально-розподілені бібліотечні структури та інформаційні ресурси;

  • спрямування наукових досліджень на створення теоретичної бази формування в Україні єдиного науково-інформаційного простору;

  • урахування тенденцій розвитку науково-інформаційної сфери при підготовці фахівців нової генерації.