Міжнародна наукова конференція «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» (м. Київ, НБУВ, 3-5 жовтня 2017 р.)

Поділитися: 
Дата події: 
3-10-2017 до 5-10-2017

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної наукової конференції

«БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ.

Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек»

м. Київ, 3–5 жовтня 2017 р.

Організатори конференції:

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  • Інформаційно-бібліотечна рада НАН України; Асоціація бібліотек України;
  • Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

На пленарному та секційних засіданнях, семінарах і круглих столах передбачається обговорити такі проблеми:

 

   • Секція 1. Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек

Наукові керівники: Попик В. І., генеральний директор НБУВ, д-р іст. наук, проф., член-кореспондент НАН України, Василенко О. М., директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар: Клименко О. З., ст. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук

E-mail: libres@nbuv.gov.ua

 

  • Секція 2. Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини Наукові керівники: Дубровіна Л. А., директор Інституту рукопису НБУВ, д-р іст. наук, проф., член-кореспондент НАН України, Ковальчук Г. І., директор Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук, проф. Учений секретар: Мяскова Т. Є., ст. наук. співроб. НБУВ., канд. іст. наук

E-mail: myaskova@nbuv.gov.ua

 

  • Секція 3. Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології

Науковий керівник: Горовий В. М., заступник генерального директора НБУВ, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Т. Ю., ст. наук. співроб., д-р наук із соц. комунікацій

E-mail: ciaz@nbuviap.gov.ua (з поміткою "на конференцію"); granchakt@ukr.net

 

  • Секція 4. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних наукових комунікаціях

Науковий керівник: Лобузіна К. В., директор Інституту інформаційних технологій, д-р наук із соц. комунікацій

Учений секретар: Коновал Л. В., наук. співроб., в. о. завідувача відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування

E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

 

  • Секція 5. Біографіка у вітчизняному науково-інформаціному просторі

Науковий керівник: Попик В. І., генеральний директор НБУВ, д-р іст. наук, професор, член-кореспондент НАН України

Учений секретар: Котлярова Т. В., мол. наук. співроб. НБУВ

E-mail: ibd@nbuv.gov.ua

 

  • Круглий стіл: Національна бібліографія України: етапи, тенденції і перспективи розвитку

Наукові керівники: Добко Т. В., завідувач відділу науково-бібліографічної інформації, д-р наук із соц. комунікацій; Загуменна В. В., завідувач кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, канд. пед. наук, професор

Учений секретар: Шкаріна В. А., наук. співроб. НБУВ

E-mail: dobko@nbuv.gov.ua, dobko@bigmir.net

 

  • Семінар: Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек

Науковий керівник: Стрішенець Н. В., пров. наук. співр. Інституту бібліотекознавства НБУВ, д-р іст. наук;

Учений секретар: Сокур О. Л., мол. наук. співроб.

E-mail: strishenets@nbuv.gov.ua

 

  • Семінар: Історія української науки в документах

Наукові керівники: Яременко Л. М., директор Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук, Степченко О. П., завідувач відділу рукописної спадщини Інституту рукопису, канд. іст. наук. Учений секретар: Вербіцька О. І., ст. наук. співроб. відділу історії академічної науки Інституту архівознавства НБУВ, канд. філос. наук

E-mail: archivesnanu@nbuv.gov.ua

 

  • Семінар: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи

Науковий керівник: Муха Л. В., заступник генерального директора НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар: Затока Л. П., наук. співроб. НБУВ

E-mail: zatoka@nbuv.gov.ua; filiya@nbuv.gov.ua

 

  • Семінар: Бібліометричні технології та наукометричні дослідження

Науковий керівник: Костенко Л. Й., завідувач відділу бібліометрії і наукометрії НБУВ, канд. техн. наук

Учений секретар: Жабін О. І., наук. співроб. НБУВ

E-mail: kostenko@nbuv.gov.ua

 

  • Семінар: Координація пресознавчих досліджень в наукових бібліотеках України

Науковий керівник: Вакульчук О. А., завідувач відділу пресознавства НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар: Залізнюк О. С., наук. співроб. НБУВ

E-mail: vakulchuk@nbuv.gov.ua

 

Під час конференції також відбудуться:

Засідання Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук;

Виставки продукції провідних видавництв та книготорговельних організацій, видань НБУВ, демонстрація інформаційних ресурсів;

Електронна виставка за темою «Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору».

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн  –  2 жовтня 2017 р.

Початок роботи конференції – 3 жовтня 2017 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських організацій.

Матеріали доповіді слід зареєструвати на сайті конференції (зареєструватись або увійти).  Термін подання  рукописів для збірника матеріалів конференції до 20 червня 2017 р. Завершення реєстрації учасників на веб-порталі до 10 вересня 2017 р.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися, обсягом 3–4 сторінки комп’ютерного тексту з наявністю індексу УДК та англійською мовою назви публікації, відомостей про автора, анотації (150 знаків) і ключовими словами (6-8 слів). Редактор Word for Windows версія не нижче 6.0, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Поля: верхнє і нижнє – по 2 см. Ліве і праве – по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5. Текст тез у форматі Word необхідно завантажити після реєстрації в поле "Стаття".

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам, мають наукове і прикладне значення. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. У разі не прийняття розміщених матеріалів автора буде повідомлено електронною поштою упродовж 10 робочих днів з дня реєстрації.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали конференції планується видати окремою збіркою до початку роботи конференції та електронний аналог розмістити веб-сайті НБУВ.

Контакти:

Пономаренко Зінаїда Олексіївна (вчений секретар оргкомітету конференції)

E-mail: conference@nbuv.gov.ua

 

Тел.: (044) 524-19-92

 03039, Україна, Київ, Голосіївський пр., 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (з позначкою конференція)