Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів"

Поділитися: 
Рекомендації
(Київ, 7-8 жовтня 2008 р.)

7-8 жовтня 2008 р. у м. Києві Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського спільно з Асоціацією бібліотек України і Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук було проведено міжнародну наукову конференцію "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів".

Вона продовжила низку конференцій, започаткованих Бібліотекою 1989 року: "Роль бібліотек у розвитку суспільства" (1989), "Перспективи розвитку бібліотечної справи в Українській РСР" (1990), "Бібліотека — Інформатизація — Наука" (1991), "Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті" (1993), "Автоматизовані системи інформаційно-бібліотечного обслуговування" (1994), "Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-наукові системи" (1995), "Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки" (1996), "Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек" (1997), "Інформаційна діяльність наукової бібліотеки" (1998), "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" (1999), "Бібліотеки — центри науково-інформаційних ресурсів XXI ст." (2000), "Бібліотечно-інформаційний сервіс" (2001), "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства" (2002), "Інноваційна діяльність — стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек" (2003), "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ" (2004), "Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі" (2005), "Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України" (2006), "Інтранет/Екстранет-ресурси в наукових бібліотеках" (2007).

Проведені професійні обговорення нагальних питань розвитку бібліотек свідчать про інноваційні процеси в їх діяльності, зокрема, про стрімке зростання електронних фондів і розвиток комп'ютерно-телекомунікаційних технологій, що сприяє трансформації бібліотек у ключову ланку інформаційної сфери суспільства та їх інтеграції в світову інформаційну інфраструктуру.

Мета цього форуму полягає у визначенні напрямів гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних технологій і ресурсів. На обговорення учасників конференції винесено проблеми розвитку інформаційних ресурсів сучасної наукової бібліотеки та дистантні форми їх використання, веб-технології та електронне середовище наукової бібліотеки, документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек, книжкові та електронні біографічні видання.

Констатувалося, що досягнення поставленої мети потребує:

розвитку співробітництва національних і провідних наукових бібліотек на міжнародному, загальнодержавному, регіональному та галузевому рівнях, розширення партнерства та обміну досвідом щодо формування національних бібліотечно-інформаційних ресурсів на основі сучасних комп'ютерно-телекомунікаційних технологій;

скоординованого формування сукупного документного фонду бібліотек, що включає цілісну колекцію видань про Україну й наукові та суспільно значущі зарубіжні видання, його активного освоєння з урахуванням нових технологічних можливостей;

започаткування кооперативного проекту "мережева україніка" з метою збереження для наступних поколінь плинних ресурсів українського сегменту інтернету та актуальних для держави зарубіжних мережевих ресурсів;

розробки підходів щодо гармонізації традиційних та мережевих інформаційних ресурсів на основі створення інтегрованого науково-пошукового апарату, орієнтованого на розкриття видової різноманітності та предметно-тематичну багатоаспектність фондів бібліотек;

державної реєстрації національних документних і мережевих науково-інформаційних і суспільно значущих ресурсів;

ініціювання в Україні проектів відкритого контенту, створення електронних зібрань з ліцензіями Creative Commons і суспільними публічними ліцензіями (General Public License);

підтримки ініціатив ІФЛА, НАН України та ВАК України щодо нормативного закріплення гарантованого надання бібліотекам електронних науково-інформаційних і суспільно значущих ресурсів, створених державним коштом, для їх збереження;

гармонізації традиційних і новітніх підходів до процесів бібліотечної каталогізації та систематизації ресурсів;

розробки методики репрезентації ресурсів та системи наукового опису спеціалізованих фондів бібліотек з орієнтацією на взаємопов'язані електронні ресурси з різними рівнями узагальнення інформації (поколекційним, подокументним, тематичним, хронологічним тощо);

створення національної системи доступу до інформації та знань для всіх категорій користувачів, що сприятиме наданню їм рівних можливостей у задоволенні інформаційних потреб і отриманні послуг у сфері інформаційних комунікацій;

розвитку дистантних форм інформаційного обслуговування та оперативного доступу до зовнішніх джерел наукової інформації;

організації вивчення запитів дистантних користувачів і коригування на цій основі політики комплектування суспільно значущою інформацією;

створення загальнодержавної системи електронної доставки документів та міжнародного обміну електронними документами;

адаптації програмних засобів нового покоління для реалізації інтегрованого технологічного циклу аналітичної обробки бібліотечно-інформаційних ресурсів та виділення нових знань;

спрямування наукових досліджень на створення теоретичної бази трансформації бібліотек у науково-інформаційні та освітні комплекси — центри виробництва, накопичення, використання та розповсюдження нових знань та інтелектуальних інформаційних технологій;

урахування тенденцій Болонського процесу при підготовці бібліотечних фахівців і розвитку новітніх форм їх навчання(дистанційних, модульних тощо);

активізації участі наукових бібліотек України у проектах створення Європейської та Світової електронних бібліотек.

Фотоматеріали: 
Реєстрація учасників конференції
Реєстрація учасників конференції
Реєстрація учасників конференції
Вступне слово генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академіка НАН України Олексія Онищенка
Гості та учасники конференції
Директор Департаменту РНБО України Сергій Кандауров
Представник видавництва "Springer" в Угорщині Ласло Хорват (Будапешт)
Заступник директора Інституту проблем реєстрації інформаціїї НАН України, д-р техн. наук Андрій Крючин
Керівник Київського представництва Державного підприємства "Українська академічна і дослідницька мережа" (УАРНЕТ) Руслан Дубицький
Зав. відділу Російської державної бібліотеки Марія Акіліна (Москва)
Генеральний директор Державного закладу "Національна парламентська бібліотека України", заслужений працівник культури України Тамара Вилегжаніна
Секційні засідання
Секційні засідання
Секційні засідання
Секційні засідання
Секційні засідання
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції