Вийшов друком 45-й випуск збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського»

Поділитися: 

Вийшов друком черговий випуск збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського».

Збірник підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору».

Автори публікацій висвітлюють широке коло питань, пов’язаних з організацією ресурсів у вітчизняних бібліотеках, впливом нових інформаційних технологій на удосконалення бібліотечних технологічних циклів й упровадження інноваційних напрямів діяльності.

Чільне місце у збірнику займають статті з організації ресурсів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та в бібліотеках наукових установ НАН України. У контексті співробітництва та взаємодії бібліотек з іншими науковими установами корисними будуть наукові статті фахівців Національної історичної бібліотеки України, Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та Британської бібліотеки.

Представлені у цьому збірнику матеріали розкривають окремі аспекти науково-дослідної роботи та є доповненням до низки видань, зокрема, збірників наукових праць, науково-аналітичних матеріалів, науково-методичних розробок та чисельних публікацій у фахових виданнях, підготовлених за проблематикою дослідження.

Із статтями, вміщеними у збірнику, можна ознайомитися на порталі НБУВ у базі даних «Наукова періодика України»

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)