Засідання секції «Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек»

Поділитися: 

4 жовтня 2017 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» відбулося засідання секції «Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек», яка об’єднала близько 50 фахівців – учених та спеціалістів українських і зарубіжних бібліотек та наукових установ, зокрема: Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки України, Державної науково-технічної бібліотеки України, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, Київського університету імені Бориса Грінченка, Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та інших науково-технічних бібліотек наукових установ НАН України та вітчизняних вищих навчальних закладів.

Відкрив засідання генеральний директор НБУВ  член-кореспондент НАН України Володимир Попик, який наголосив, що реформування наукової та освітньої сфер в умовах розбудови суспільства знань визначає головним пріоритетом інноваційну трансформацію бібліотечної галузі. Наукові бібліотеки зосереджені сьогодні на визначенні нових завдань і перспектив, виробленні стратегічних орієнтирів, адекватних вимогам сьогодення щодо піднесення інтелектуального, духовного потенціалу українського суспільства.

Обрана тема секції була розкрита в різнопланових доповідях, в яких порушувалися теоретичні та прикладні аспекти реалізації стратегічно важливих завдань та локальних проектів розвитку наукових бібліотек з метою формування національного науково-інформаційного простору, що відповідає найважливішим потребам сучасності. Учасники засідання взяли активну участь в обговоренні виголошених доповідей, запропонували консолідувати зусилля наукових бібліотек та інтенсифікувати співпрацю з метою розбудови в Україні цілісного науково-освітньо-інформаційного комплексу.

Під час роботи секції докторантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, головний бібліотекар Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого канд. іст. наук Оксана Збанацька презентувала монографію «Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів», яка нещодавно побачила світ.

Завершуючи засідання, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ канд. іст. наук Ольга Василенко акцентувала увагу на актуальності розроблення нормативно-методологічної бази для забезпечення успішного переходу бібліотечної сфери України на використання нових національних стандартів України, гармонізованих зі світовими та європейськими нормативними документами.

Наостанок учасники зібрання мали змогу ознайомитись із книжковою виставкою «Наукові бібліотеки в умовах комплексних змін інформаційного середовища», що розгорнута в читальній залі літератури з бібліотекознавства.

Прес-служба
за інформацією секції
Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592