Круглий стіл «Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи»

Поділитися: 

У роботі круглого столу «Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи», що відбувся у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» (НБУВ, 3-5 жовтня 2017), взяли участь провідні фахівці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (НБУВ), Національної бібліотеки України (НБУ) імені Ярослава Мудрого, Національної історичної бібліотеки України, Книжкової палати України імені Івана Федорова, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г.Заболотного та ін.

Обговорювалося широке коло проблем розвитку національної бібліографії України та створення українського бібліографічного репертуару (УБР). Було охарактеризовано специфіку та складнощі розвитку в Україні національної бібліографії, представлено її основні історичні віхи та етапи, перші спроби створення УБР та основні праці українських бібліографів XIX–XX ст. Зі здобуттям Україною незалежності розпочався новий етап розвитку історико-бібліографічних досліджень, відродження національної бібліографії, дослідження науково-бібліографічної діяльності бібліотек, заповнення «білих плям» українського книговидання та історії української бібліографії, визначення методологічних основ УБР.

У доповідях були висвітлені концептуальні засади понятійно-змістового характеру термінів «національна бібліографія», «українська книга», «репертуар української книги», «національна бібліографія України», критерії ретроспективного обліку національної книги.

Зацікавлення викликали фундаментальні видання, ретроспективні бібліографічні покажчики,  де концентруються відомості про україномовну книгу, підготовлені фахівцями Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Львівської національної бібліотеки України імені В. Стефаника, НБУ імені Ярослава Мудрого, видані у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Серед корпоративних проектів – видання «Друкованого зведеного каталогу україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798–1923» (Київ, 1999–2015) та електронний ресурс «Зведений каталог української книги, 1798–1923» НБУ імені Ярослава Мудрого та база даних  НБУВ «Міжнародний зведений каталог-репертуар україномовної книги, 1798–1923».

Надзвичайно важливим є реалізація Львівською національною науковою бібліотекою України імені В. Стефаника проекту «Українська книга в  Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939». Результатом роботи є база даних, яка максимально повно відображає західноукраїнську та українську еміграційну книгу міжвоєнного періоду та вже видані три томи покажчика (у чотирьох книгах), що охоплюють період 1914–1927 рр.

Обговорювалися також питання бібліографії зарубіжної україніки та метабібліографії як інтегральної складової національної бібліографії України, бібліографії шевченкознавства ХХІ ст., створення бібліографічного репертуару українського тиражного кіноплаката 1923–1994 рр., особливості системи національної бібліографії у зарубіжних країнах, проблеми підготовки кадрів бібліографів у вищих навчальних закладах України.

Значним внеском до національної бібліографії є презентований ретроспективний бібліографічний доробок Національної історичної бібліотеки України, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного та інших національних і наукових бібліотек загальнодержавного значення.

Водночас було відзначено певний паралелізм у підготовці актуальних бібліографічних праць, відсутність міжвідомчої координації у роботі над проектами загальнодержавного значення, наголошено на необхідності подолання міжвідомчих бар’єрів, потребі консолідації та кооперування зусиль національних та спеціалізованих наукових бібліотек, Книжкової палати  у створенні УБР, поточній реєстрації та каталогізації видавничої продукції на різних носіях.

Цікаві та змістовні виступи доповідачів, дружня атмосфера сприяли плідному професійному спілкуванню, неформальному обміну думками.

Під час круглого столу демонструвалася  виставка видань національної бібліографії України та зарубіжних країн.

Тетяна Добко,
д-р наук із соц. комунікацій, зав. відділу НБУВ
Віталіна Шкаріна,
наук. співробітник НБУВ

Опубліковано: прес-служба НБУВ

Довідка прес-служби НБУВ

Відеозапис доповідачів під час пленарного засідання, секцій, круглих столів та семінарів виконала громадська організація «Наукова світлиця»,  яка цього року долучилася до кола партнерів НБУВ в організації міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація». Переглянути відеозаписи виступів учасників конференції можна на сайті «Банк лекцій» у рубриці «Конференції».

Фотоматеріали: