Семінар «Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек»

Поділитися: 

3-го жовтня 2017 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» відбувся семінар «Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек».

У заході взяли участь понад 40 фахівців з провідних бібліотек України та наукових установ, зокрема: Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості, Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України для дітей, Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка, Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, Державної науково-технічної бібліотеки України, Державної наукової архiтектурно-будiвельної бiблiотеки iм. В.Г.Заболотного, Науково-технічної бібліотеки ім. Г.Денисенка Київського політехнічного інституту ім. І.Сікорського, бібліотек Одеської юридичної академії, Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, Національного авіаційного університету та спеціалісти бібліотек наукових установ НАН України.

Відкриваючи роботу семінару, науковий керівник, провідний науковий співробітник НБУВ, д-р іст. наук Надія Стрішенець окреслила його тематику і нагадала, що з 1-го вересня набула чинності Угода про асоціацію України з ЄС і це передбачає орієнтацію на європейські й міжнародні стандарти. Потребують впровадження, як національні, тисячі міжнародних стандартів. Низка стандартів ISO з бібліотечно-інформаційної діяльності, впроваджені в Україні методом підтведження: «Міжнародна бібліотечна статистика», «Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек», «Показники функціонування бібліотек» потребують перекладу українською мовою.  

Зацікавлення всіх учасників викликав виступ спеціаліста Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості Світлана Кохан, яка докладно розповіла про роботу Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ», процедуру створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів і підкомітетів зі стандартизації, державну програму робіт з національної стандартизації. Окремо було акцентовано увагу на діяльності Технічного комітету 144 «Інформація та документація» і підкомітету 4 «Бібліотечна справа».

Провідний науковий співробітник НБУВ Галина Солоіденко у своїй доповіді узагальнила підсумки 26-річної діяльності зі стандартизації бібліотечної справи, проаналізувала систему чинних стандартів галузі. Як позитивний досвід проілюструвала роботу національних бібліотек Балтії з налагодження європейського рівня організації стандартизації. Натомість в Україні розроблення національних стандартів відбувається  дуже повільно, наголосила доповідач та вказала на недоліки роботи ТК 144 «Інформація і документація» і окреслила завдання підкомітету 4 «Бібліотечна справа».

Представник Державної науково-технічної бібліотеки України Наталя Бедзик поділилася досвідом роботи своєї установи з актуалізації фонду стандартів в галузі інформаційної, бібліотечної, видавничої діяльності. Доповідачка розповіла про історію створення фонду нормативно-технічної документації та його склад. Окремо зупинилася на діяльності ТК 144 та діяльності ДНТБ України як члена цього комітету. У рамках семінару відбулася презентація бібліографічного покажчика «Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи», підготовленого фахівцями цієї бібліотеки.

Виступ Надії  Стрішенець стосувався міжнародного стандарту каталогізації «Опис та доступ до ресурсу» (RDA). Доповідач розповіла про особливості нового стандарту, його відмінності порівняно з попередніми Англо-американськими правилами каталогізації, навела приклади бібліографічних записів на основі нових правил, у т. ч. з використанням пов’язаних даних. Йшлося і про перспективи впровадження RDA в українських бібліотеках.

Головний бібліотекар НТБ ім. Г. І. Денисенка НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Ірина Баньковська представила практичні напрацювання та перспективи впровадження RDA в своїй бібліотеці, розповіла про переклад Словника нового стандарту.

Жваву дискусію серед присутніх викликав виступ представника бібліотеки Одеської юридичної академії Надія Зубченко, у якому міжнародний стандарт бібліотечної статистики розглянуто як з правової точки зору, так і на відповідність сучасним вимогам.

Докладно розглянуто стандарт ДСТУ ISO 16439:2016 «Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек» у виступі провідного бібліотекаря НБУВ Анни Венідиктової.

Старший науковий співробітник НБУВ Олена Яковенко поінформувала присутніх щодо організаційних заходів з формування підкомітету 4 «Бібліотечна справа» на базі НБУВ, створення й напрямів діяльності робочих груп з перекладу та науково-методичного забезпечення впровадження національних стандартів, гармонізованих із міжнародними.

Шлях національного стандарту від розроблення до його затвердження був представлений у виступі завідувачки відділу державної стандартизації Книжкової палати України Галини Плиси.

Таким чином, у центрі уваги учасників були питання сучасного стану вітчизняної стандартизації загалом та бібліотечної зокрема. Присутні мали змогу подискутувати щодо означених на семінарі проблем.

Актуальні методологічні та практичні питання, що обговорювалися учасниками семінару, сприятимуть активізації впровадження євпропейських стандартів бібліотечно-інформаційної діяльності у практичну роботу наукових бібліотек,  посилить їх вплив на розвиток бібліотечної справи в Україні.

Опублікувано: прес-служба НБУВ

Довідка прес-служби НБУВ

Відеозапис доповідачів під час пленарного засідання, секцій, круглих столів та семінарів виконала громадська організація «Наукова світлиця»,  яка цього року долучилася до кола партнерів НБУВ в організації міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація». Переглянути відеозаписи виступів учасників конференції можна на сайті «Банк лекцій» у рубриці «Конференції».

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)