Сергій Іванович Маслов

Фонд XXXIII - Маслов Сергій Іванович

Сергій Іванович Маслов (1880–1957) – автор близько 100 праць з книгознавства, бібліографії, бібліотечної справи і філології, людина, девізом якої було самовіддане служіння книзі; організатор архівної та бібліотечної справи; випускник і викладач Київського університету св. Володимира, згодом Інституту народної освіти (КІНО), пізніше – Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (КДУ), доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Академії наук України, відомий вчений у галузі історії давньоруської літератури, рукописних книг і стародруків, протягом усього життя збирав бібліотеку і власний архів.

За заповітом Сергія Івановича його син – Юрій Сергійович Маслов – передав ці грунтовні, унікальні за наповненням та обсягом колекції Бібліотеці Академії наук України, де Сергій Іванович працював на посаді завідувача відділу стародруків з травня 1926 р. по листопад 1937 р.

Книжкове зібрання С.І. Маслова в кількості понад 13 тис. книжок зберігається в центральному корпусі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського серед інших меморіальних колекцій, стародруки – у Відділі стародруків та рідкісних видань. Рукописні книги з його бібліотеки та величезний архів, який Сергій Іванович свідомо почав формувати ще юнаком і наполегливо продовжував збирати впродовж життя, зберігається в Інституті рукопису (фонд 33, 8336 од.зб.). Хронологічні межі фонду охоплюють період від ХV ст. і до середини ХХ ст.

В документах фонду відклалися дослідження з історії української та російської літератур; огляди полімістичної, драматичної літератур ХVI-XVIII ст.ст., праці з палеографії, історії книгодрукування, фольклору, історії мови; матеріали з історії книгодрукування, фольклору, історії мови, матеріали з науково-педагогічної діяльності, біографічні матеріали: листування, колекційні матеріали – збірка рукописних книг та рукописів, колекція: автографів, літографій, гравюр, листівок; матеріали з історії ВУАН, ВБУ, УНІКу, Інституту літератури АН УРСР. Щоденники та записні книжки вченого відтворюють родинне та професійне оточення, атмосферу життя наукової еліти тих часів, розкривають внутрішній світ особистості.

У фонді С. Маслова знаходяться документи його дружини – Олени Митрофанівни Маслової (1887-1934) - талановитого філолога, книгознавця, яка мала різнопланові наукові інтереси, здебільшого в галузі зарубіжної літератури.

С. Маслов зростав у дружній атмосфері релігійної купецької родини. Вітчим С. Маслова Г. Карамзін перший звернув увагу на неординарність, різноплановість Сергія Івановича, підтримав його потяг до науки під час навчання в Прилуцькій чоловічій гімназії. Основний вплив на формування особистості С. Маслова як ученого мав його дядько по материнській лінії – юрист міжнародного права, історик В. Александренко. Вплив іншого родича, революціонера, письменника В Маслова-Стокоза відчувався в захопленні С. Маслова студентським революційним рухом, за участь у якому його у 1901 р., як студента Імператорського університету Св. Володимира, було покарано службою рядовим солдатом у м. Луцьку разом з іншими 183 студентами.

Молодший брат Сергія Маслова Василь Маслов (1884-1959) був відомим літературознавцем, педагогом, етнографом, організатором музейної справи. Старший син Юрій (1914-1990) – відомий учений-лінгвіст, доктор філологічних наук. Молодший син Олексій (1916-1941) – талановитий математик, трагічно загинув на фронті під Ленінградом. Єдиний онук – Сергій Юрійович Маслов (1939-1982) – доктор фізико-математичних наук, був одним із організаторів правозахисного та культурологічного руху в Радянському Союзі.

 

Виставку підготували:

вступне слово                                    Л. Гарбар

підбір та підготовка експонатів      С. О. Муссель-Драгомирецька