Звіт про діяльність генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського В.І.Попика

Поділитися: 

10 січня відбулися збори колективу наукових працівників Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, на яких, відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», було заслухано звіт генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України В.І.Попика про його діяльність за 2017 рік і підсумки роботи за 5 років очолювання ним Бібліотеки.

В.І.Попик висвітлив широке коло питань, над якими працювала дирекція: наукова, інформаційна, фінансово-економічна, господарська діяльність, кадрова політика, міжнародне співробітництво, представництво інтересів Бібліотеки у органах влади.

В.І.Попик докладно розповів у своєму звіті про зусилля дирекції, спрямовані на забезпечення інноваційного розвитку Бібліотеки, модернізації її інформаційної діяльності; задоволення інформаційних запитів читачів, захист прав і законних інтересів працюючих. Відзначив досягнення, які вдалося здобути у дослідженні рукописної, книжкової, та документальної спадщини; а також у розбудові потужних електронних інформаційних ресурсів загальнонаціонального значення; формуванні школи досліджень проблем соціальних комунікацій, національного інформаційного простору та інформаційної безпеки України; становленні досліджень з бібліометрії та наукометрії. Розповів про заходи, спрямовані на забезпечення прозорості роботи адміністрації, вченої ради, забезпечення демократизму наукового життя, свободи наукової творчості.

Доповідач проаналізував гострі невирішені проблеми, з якими зустрілася НБУВ: неприпустимо низький, порівняно з іншими установами науки і культури, які мають статус національних, рівень фінасування і заробітної плати; труднощі з забезпеченням ремонтних робіт і модернізації комплексу НБУВ, його інформаційної інфраструктури; брак приміщень для розміщення фондів, відсутність фінансування для закупівель наукової літератури.

Доповідь викликала жваве обговорення та низку запитань: про заплановані заходи до відзначення 100-річного ювілею Бібліотеки, фінансування НБУВ; перспективи розвитку, організацію підвищення кваліфікації працівників; забезпечення оптимального температурного режиму взимку та влітку в приміщеннях Бібліотеки тощо.

До обговорення долучилися: директор Інституту рукопису НБУВ член-кореспондент НАН України Л.А.Дубровіна; заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ, доктор історичних наук, професор В.М.Горовий; директор Інституту книгознавства НБУВ, доктор історичних наук, професор Г.М.Ковальчук; завідувач відділу політологічного аналізу НБУВ, кандидат історичних наук М.Б.Закіров; завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій Т.В.Добко.

Збори одноголосно схвалили звіт В.І.Попика і прийняли рішення передати дирекції усі висловлені в обговорені звітної доповіді критичні зауваження, пропозиції та рекомендації з метою подальшого опрацювання і розробки конкретних заходів щодо їх реалізації, які мають бути розглянуті і затверджені на засіданні вченої ради НБУВ.

Підготовлено матеріал і опубліковано Прес-службою

Фотоматеріали: