Р І Ш Е Н Н Я Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського про висунення кандидатури для участі у відкритому конкурсі на заміщення посади генерального директора НБУВ

Поділитися: 

24 січня 2018 р. у зв’язку з прийняттям Президією НАН України 17.01.18 постанови про оголошення конкурсу на заміщення посади керівника Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, розглянувши, відповідно до визначених Статутом НАН України, Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 та Статутом НБУВ норм і процедур, питання про висунення кандидатури для обрання генеральним директором Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Вчена рада НБУВ, беручи до уваги, що: колектив науковців Інституту біографічних досліджень НБУВ виступив з ініціативою стосовно висунення кандидатури доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, генерального директора НБУВ Володимира Івановича Попика для обрання його на новий термін.

В.І.Попик є відомим вченим у галузі культурології, інформаційної культури суспільства, соціальних комунікацій та формування національного науково-інформаційного простору, актуальних теоретичних проблем бібліотекознавства і книгознавства, біографістики, дослідження міжкультурних взаємодій, наукової інформації та наукознавства, який збагатив своїми здобутками вітчизняну науку, а також авторитетним організатором бібліотечно-інформаційної справи. Йому належить вагомий внесок у розробку питань історичного досвіду, традицій і новаторства в інформаційних процесах, формування інформаційної культури сучасного суспільства і особи, місця і ролі у цьому бібліотек, інтеграції зусиль бібліотек, наукових установ і навчальних закладів, культурних та інформаційних центрів.

В.І.Попик, не дивлячись на складні умови, в яких нині функціонує наукова сфера України, відчутний брак у НБУВ фінансування і матеріально-технічного забезпечення, докладає належних зусиль для стабілізації діяльності і подальшого розвитку НБУВ, реалізації масштабних науково-інформаційних і дослідницьких проектів, впевнено володіє проблемами завдань і перспектив модернізації Бібліотеки у наступний період, користується повагою і авторитетом у колективі, згуртовує його на вирішення вагомих наукових і виробничих завдань.

На підставі обговорення та відкритого голосування ухвалила:

- висунути кандидатом на посаду генерального директора НБУВ доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, директора Інституту біографічних досліджень НБУВ, генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського Володимира Івановича Попика для обрання його на новий термін;

- просити Президію НАН України зареєструвати кандидатуру В.І.Попика для участі у відкритому конкурсі на заміщення посади керівника Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

В обговоренні кандидатури В.І.Попика взяли участь: заступник генерального директора НБУВ, канд.іст.наук Людмила Вікторівна Муха, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд.іст.наук Ольга Миколаївна Василенко, керівник Інституту інформаційних технологій, д-р наук із соціальних комунікацій Катерина Вілентіївна Лобузіна, керівник Національної юридичної бібліотеки, канд. іст. наук, с.н.с. Юлія Миколаївна Половинчак, голова Ради молодих вчених, завідувач сектору соціокультурних комунікацій Роман Валентинович Поліщук.

Рішення прийнято відкритим голосуванням. Результати голосування:     за –  19, проти –   0, утримались –    1.

Матеріал підготовлено і опубліковано Прес-службою