«Цифрові колекції наукової бібліотеки: організація інформаційних ресурсів та мережевої комунікації»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, 2017.
У дисертаційному дослідженні розглянуто коло питань, пов’язаних з реалізацією бібліотечних цифрових проектів оцифрування історикокультурного та наукового надбання, організацією бібліотечних цифрових технологічних комплексів.
Обґрунтовано оптимальну організацію технологічної інфраструктури цифрового комплексу наукової бібліотеки на основі взаємопов’язаних модулів (підсистем): створення цифрових копій; адміністрування та зберігання; опису й обліку; обробки й управління; пошуку та публікації.
Уточнено визначення цифрових колекцій, основні принципи їх побудови й управління життєвим циклом на основі впровадження у бібліотечну діяльність системи цифрового кураторства (digital curation).
Модульний цифровий комплекс сформовано й апробовано в рамках цифрового проекту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Впровадження такого комплексного підходу забезпечило ефективне управління цифровими ресурсами, надало змогу організувати суспільно важливі онлайнові історико-культурні ресурси.

Здобувач: 
Лобузін Іван Володимирович
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
12-03-2018
Автореферат: 
Дисертація: