«Бібліотечна складова в системі суспільного використання соціальних медіа»

У дисертації комплексно досліджено й узагальнено досвід функціонування бібліотечного представництва в соціальних медіа. Досліджено, уточнено специфіку формування поняттєвого апарату досліджуваної теми. Визначено базові методичні підходи до вивчення проблеми функціонування бібліотеки в соціальних медіа.
Узагальнено та проаналізовано досвід використання соціальних медіа в діяльності провідних бібліотек світу і України. Проаналізовано та узагальнено специфіку бібліотечної діяльності з використанням соціальних медіа, визначено характерні риси відповідної діяльності вітчизняних і зарубіжних бібліотек.
Визначено методичні засади аналізу бібліотечних представництв у соціальних медіа. Розроблено модель бібліотечного представництва в соціальних медіа, розкрито взаємозв’язки її окремих складових та вироблено практичні рекомендації до формування стратегії бібліотечного представництва в соціальних медіа.

Здобувач: 
Струнгар Валерія Валеріївна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
17-05-2018
Автореферат: