«Електронне діловодство як комунікаційна складова судочинства в Україні»

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних засад розвитку електронного судового діловодства як комунікаційної складової судочинства в судових органах влади України. Засвідчено брак спеціальних досліджень проблеми. На основі системного, функціонального, соціокомунікаційного, інформаційного підходів та комплексу загальнонаукових і спеціальних методів визначено, що документообіг в Україні реформується в контексті змін судової системи. Система судового документообігу базується на Законі України «Про судоустрій та статус суддів» та інструкціях з діловодства. Країни Європейського Союзу й США широко застосовують ІКТ у судочинстві й судовій системі. Україна, попри прогрес останніх років, значно відстає від розвинених країн. Функціональні характеристики електронного діловодства включають поєднання судочинних і діловодних функцій. Комунікаційні характеристики поділяються на зовнішні; внутрішні судові; внутрішні документні. Електронні засоби комунікацій є на всіх цих рівнях. Головна стратегія розвитку електронного діловодства в судових установах та документообігу – створення інтегрованої системи електронного документообігу, автоматизація колективного створення й використання документів.

Здобувач: 
Вдовіна Олена Олександрівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
18-05-2018
Автореферат: