Щодо керівника Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Поділитися: 
Дата події: 
Четвер, Травень 3, 2018

Відповідно до Статуту НАН України та з урахуванням рекомендацій Загальних зборів Відділення історії, філософії та права НАН України, що відбулися 24 квітня, стосовно оголошення нового конкурсу на заміщення посади генерального директора Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (НБУВ) Президія НАН України призначила виконувачем обов’язків керівника НБУВ на строк шість місяців (до обрання генерального директора Бібліотеки в установленому порядку) директора Інституту рукопису НБУВ члена-кореспондента НАН України Любов Андріївну Дубровіну.

Л. А. Дубровіна – знаний і авторитетний в Україні та її межами фахівець у галузі історії бібліотечної справи, книгознавства, джерелознавства, документознавства, архівознавства; доктор історичних наук, професор зі спеціальності «Книгознавство, бібліографознавство, бібліотекознавство», Заслужений діяч науки і техніки України. З 1984 р. працює у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського старшим науковим співробітником, завідувачем відділу рукописів, директором Інституту рукопису (з 1992 р.).

Л.А.Дубровіною розробляються питання теорії та історії рукописно-книжної спадщини, рукописних фондів бібліотек, наукові засади формування, наукового опису та використання рукописних документальних колекційних фондів бібліотек в умовах інформатизації суспільства, розвитку ресурсної бази вітчизняного бібліотечно-інформаційного середовища, засади академічних публікацій історичних документів. Під її керівництвом в Інституті рукопису НБУВ створено низку наукових каталогів рукописних пам’яток різними мовами (старослов’янською, грецькою, арабською, польською), путівники по колекціях і зібраннях Інституту рукопису та спеціалізованих фондів НБУВ, інші науково-довідкові видання, підготовлено видання рукописних пам’яток.

Автор, укладач та науковий редактор понад 350 наукових публікацій. Низка фундаментальних праць вченої присвячено історії бібліотечної справи в Україні в ХХ ст., у тому числі історії Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Л.А.Дубровіною створено українську кодикологічну школу, під її керівництвом захищено понад 40 кандидатських і докторських дисертацій.

Нагороджена орденом преподобного Нестора Літописця ІIІ ступеня за видання «Пересопницького Євангелія», преміями імені М.І.Костомарова НАН України, імені Василя Веретеннікова Державного комітету архівів України, почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації «За внесок у розвиток бібліографознавства».

 

Опубліковано Прес-служба НБУВ