«Латинське письмо у міських канцеляріях Руського воєводства XVI – XVIІ ст.»

Дисертаційне дослідження присвячене комплексному вивченню латинського письма та його графічних особливостей у міських канцеляріях Руського воєводства XVI-XVII ст., латиномовних та польськомовних (з латинською графікою в основі) документів. В межах Руського воєводства було проаналізовано графіку книг вписів міських канцелярій Галицької, Львівської, Перемишльської та Сяноцької земель за 1525-1699 рр. У І пол. XVI ст. у записах переважав готико-гуманістичний курсив, у ІІ пол. XVI ст. – польський постготичний курсив та італіка з постготичними впливами. У І пол. XVIІ ст. побутує барокова канцеляреска, із вкрапленнями постготичного курсиву, а вже в ІІ пол. XVIІ ст. – барокова бастарда. В ході аналізу книг вписів вдалося виокремити індивідуальні почерки писарів. Найбільше графічних варіацій в них зазнають літери із нижніми та верхніми виносними, зокрема p, графіка якої часто є ідентифікаційною ознакою індивідуальності почерку. Впродовж усього XVI ст. і першої третини XVII ст. на письмо міських канцелярій Руського воєводства впливала краківська міська школа. Із ІІ пол. XVII ст., приблизно з 1640-х рр., канцеляристи Руського воєводства переорієнтовуються на львівську міську канцелярію, звідки беруть зразки письма.

Здобувач: 
Барабаш Тарас Мстиславович
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту: 
14-06-2018
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: