Рейтинг науковців України за показниками наукометричних баз даних Web of Science та Scopus станом на лютий 2012 року

Поділитися: 

У світі відомі дві універсальні наукометричні платформи — Web of Science (Web of Knowledge) компанії Thomson Reuters та SciVerse Scopus видавництва Elsevier (детальніше про Web of Science та Scopus). До складу Web of Science входять бази даних Science Citation Index Expanded (8,3 тис. назв наукових журналів), Social Sciences Citation Index (2,7 тис. часописів з соціальних наук) та Arts & Humanities Citation Index (2,3 тис. назв видань з мистецтвознавства та гуманітаристики).

Наукометричний апарат Web of Science забезпечує відстеження наукової цитованості публікацій до 1900 р. у фізико-технічних та медико-біологічних науках, до 1956 р. у соціальних науках та до 1975 р. у мистецтвознавстві та гуманітаристиці (детальніше про базу даних). База даних Scopus містить понад 46,7 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв. Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р.

Тобто у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 1996 р. (детальніше про базу даних). Нижче подано базові наукометричні показники Web of Science та Scopus для 100 науковців — працівників українських установ (враховані дані про місця роботи, зазначені у публікаціях останнього року).

Упорядкування у рейтингу проведено за індексом Гірша (h-індексом) Web of Science (h — кількість статей вченого, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань у Web of Science (дані Scopus у даному рейтингу подаються для порівняння). При аналізі враховані розбіжності транслітерації прізвищ авторів публікацій. Звертаємо увагу, що у даному рейтингу, на відміну від рейтингу за показниками Scopus, наведені загальні h-індекси вчених (без виключення самоцитування).