Участь НБУВ у заходах VI Всеукраїнського фестивалю науки

Поділитися: 
День науки в НБУВ — 2012
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
"Електронні бібліотеки України: технології, що об'єднають людство"

19 квітня 2012 р. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася прес-конференція "Електронні бібліотеки України: технології, що об'єднають людство".

Мета: підтримка і втілення в життя ініціатив Президента України В. Ф. Януковича щодо створення національної системи електронних бібліотек та Національної електронної бібліотеки.

Прес-конференція проведена в рамках "Дня науки — 2012" у НБУВ та щорічного Всеукраїнського фестивалю науки. У прес-конференції взяли участь:

  • Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академік НАН України О. С. Онищенко ;
  • заступник генерального директора бібліотеки з наукової роботи, доктор історичних наук В. М. Горовий;
  • заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспондент НАН України А. А. Крючин ;
  • професор Національної академії державного управління при Президентові України, провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, доктор соціологічних наук Е. А. Афонін ;
  • заступник директора Державного підприємства "Українське агентство з авторських і суміжних прав" Г. М. Котенок;
  • учений секретар Науково-видавничої ради НАН України, канд. геол. наук А. І. Радченко;
  • провідний спеціаліст відділу дисертаційних та експертно-консультаційних досліджень управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Національної академії державного управління при Президентові України А. В. Пільщиков;
  • наук. співроб. НБУВ, канд. наук з соціальних комунікацій Т. В. Симоненко (презентаційний матеріал);
  • заввідділу НБУВ Н. Я. Зайченко  (презентаційний матеріал);

а також інші представники наукової, освітньої та інформаційної галузей, провідних засобів масової інформації та ін.


Крім того, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського взяла участь у заходах VI Всеукраїнського фестивалю науки, проведених установами Західного наукового центру НАН України та МОНмолодьспорту України. Науковий співробітник Бібліотеки, фахівець у галузі наукометрії Денис Соловяненко виступив на Засіданні Ради Західного наукового центру НАН України і МОНмолодьспорту України з доповіддю "Моніторинг наукового потенціалу установ Західного наукового центру", взяв участь у роботі Дискусійного міждисциплінарного клубу в Інституті фізики конденсованих систем НАН України, де розповів про наукометрію та її роль у діяльності наукових установ, провів семінар "Все про бази даних наукометричної інформації Scopus та Web of Science" у Національному університеті "Львівська політехніка"  .

Фотоматеріали: