Семінар для керівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України "Інформаційні ресурси, технології і послуги в бібліотеках науково-дослідних установ НАН України"

Поділитися: 
Програма семінару

Робота бібліотек НДУ в сучасних умовах: підсумки, завдання, пріоритети.
Солоіденко Галина Іванівна, пров. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук


Електронні ресурси в бібліотеці. Формування та використання.
Лобузіна Катерина Вілентіївна, зав. відділу програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж НБУВ, канд. техн. наук


Державний реєстр національного культурного надбання (ДРКН). Роль і місце НБУВ і бібліотек НДУ НАН України в його створенні.
Ковальчук Галина Іванівна, зав. відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, д-р. іст. наук


Про виконання бібліотеками системи НАН України розпорядження Президії НАН України «Про внесення змін до Порядку розповсюдження та обліку видавничої продукції науковими установами НАН України».
Радченко Анна Ігорівна, учений секретар науково-видавничої Ради НАН України, канд. геол. наук

Деякі питання обліку, оцінки та списання бібліотечних фондів.
Клочок Тетяна Іванівна, зав. сектору Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ

Співпраця НБУВ з бібліотеками НДУ НАН України у формуванні бібліотечних фондів.
Пестрецова Лариса Андріївна, мол. наук. співроб. Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ

Таблиці класифікації літератури НБУВ в умовах розвитку вимог до організації каталогів.
Сербін Олег Олегович, зав. відділу систематизації НБУВ, канд. іст. наук; Галицька Світлана Володимирівна, мол. наук. співроб. відділу; Кравченко Клавдія Костянтинівна, зав. сектору відділу


Правові аспекти соціального захисту трудових колективів
Меркулов Євген Ігорович, заст. голови ЦК профспілок НАН України

Інформаційні послуги в бібліотеках (за матеріалами планово-звітної документації).
Горбань Світлана Михайлівна, зав. сектору відділу довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ

Аналіз планово-звітної документації, наданої бібліотеками НДУ НАН України.
Смаглова Наталія Іванівна, наук. співроб. НБУВ