Ювілей Володимира Юхимовича Омельчука, доктора історичних наук, професора, завідувача відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Поділитися: 
Вітаємо з ювілеєм завідувача відділу національної бібліографії
Омельчука Володимира Юхимовича

20 серпня 2012 р. виповнюється 80 років від дня народження Володимира Юхимовича Омельчука, доктора історичних наук, професора, завідувача відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, заслуженого працівника культури України, академіка Всеукраїнської академії історичних наук.

Сьогодні він впевнено посідає одне з найпомітніших місць в українському книгознавстві та бібліографознавстві, а вітчизняна наука поповнюється рядом фундаментальних історико-бібліографічних наукових праць, виданих ним та під його керівництвом, численні бібліографічні покажчики, видані відділом національної бібліографії НБУВ активно використовуються фахівцями різних галузей знань.

Науковий шлях Володимира Юхимовича в історичній науці триває понад п'ятдесят років, а останні двадцять років він пов'язав свою долю з бібліографією. Закінчив в 1956 р. історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, аспірантуру Академії суспільних наук при ЦК КПРС, захистив кандидатську (1970) та докторську (1990) дисертацїї, багато років працював на викладацькій роботі у різних закладах, зокрема в Інституті політології і соціального управління, в Інституті українознавства при Київському університеті, досліджував питання історії соціально-економічного розвитку, державного управління України.

З 1992 р. й до сьогодні Володимир Юхимович Омельчук працює завідувачем відділу національної бібліографії у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. За цей час ним розроблено теоретичні, методичні та організаційні аспекти національної бібліографії України на основі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Під його керівництвом та за участю створено цілісну систему посібників ретроспективної національної бібліографії з метою забезпечення потреби суспільства в бібліографічній інформації.

Невід'ємною частиною діяльності В. Ю. Омельчука є його активна участь у роботі редакційних колегій ряду збірників наукових праць, наукових журналів і видань (зокрема "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського"; "Рукописна та книжкова спадщини України"; журналу "Бібліотечний вісник" тощо), а також у численних бібліографічних працях, підготовлених спеціалізованими відділами НБУВ.

Він керує підготовкою аспірантів та пошукувачів, які обрали свій шлях у бібліографії та книгознавстві. Теми їхніх дисертацій завжди пов'язані із актуальними проблемами сучасної української науки. Активно працює у Спеціалізованій вченій раді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також виступає як опонент в інших спеціалізованих радах. Є членом авторського колективу серії наукових праць присвячених академіку В. І. Вернадському

З днем народження, шановний Володимир Юхимович! Здоров'я Вам, оптимістичної енергії на багато-багато років вперед, щоб все, за що Ви беретеся, приносило Вам тільки позитивні емоції і віру в майбутнє.

Колектив бібліотеки