Збалансована система показників у стратегічному управлінні бібліотекою

У дисертаційній роботі комплексно представлено зміст та особливості впровадження збалансованої системи показників (ЗСП) як основи безперервного циклічного процесу стратегічного управління бібліотекою (СУБ) у системі процесно-орієнтованого управління бібліотекою.
Здійснено аналіз стану розробленості теми дослідження. Виявлено та описано основні особливості процесного підходу в управлінні бібліотекою. Уточнено та розширено поняттєвий апарат бібліотекознавства щодо процесно-орієнтованого управління, стратегічного управління, ЗСП та інших спеціальних управлінських засобів. Розроблено, теоретично обґрунтовано та представлено модель системи процесно-орієнтованого управління бібліотекою та модель СУБ як безперервного циклічного бізнес-процесу. Здійснено комплексний аналіз спеціальних управлінських інструментів, які можуть застосовуватись у певних підпроцесах СУБ у їхній взаємодії зі ЗСП як основою СУБ: сценарне планування, бенчмаркінг, SWOT-, SNW- і PEST-аналіз, проведення сегментації споживачів, оцінки ресурсів тощо. Адаптовано спеціальні управлінські інструменти (клієнтський ряд та екосистема бібліотеки) для застосування в бібліотеках. Досліджено розвиток теорії та практичного впровадження стратегічного управління в зарубіжних та українських бібліотеках. Удосконалено модель ЗСП як основи СУБ. Розглянуто завдання та особливості ЗСП. Визначено науково-практичні заходи з упровадження процесу СУБ на основі ЗСП у бібліотеках.

Здобувач: 
Бруй Оксана Миколаївна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
11-04-2019
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: