Організація тематичного доступу до електронних бібліотечних колекцій

У дисертаційному дослідженні розглянуто певні аспекти електронних бібліотечних ресурсів: історію та сучасні тренди, а також особливості якісної інтеграції до швидко розширюваного, хаотичного інформаційного веб-простору науково вартісних та структурно організованих документів. Обґрунтовано важливість використання у цьому процесі бібліотечних класифікаційних систем та бібліотечної предметизації. Синтез цих інструментів дозволяє створити комплекс об’єктно-тематичних рубрик для представлення документів електронних бібліотечних колекцій.
Розширено поняття «дослідницького пошуку» («exploratory search»), яке термінологічно окреслює вивчення взаємодії користувача з веб-простором. Обґрунтовано, що інформаційна система повинна стимулювати вищий ступінь пізнавальної діяльності, ніж традиційні стратегії покращення пошуку, що залишають користувачів у межах «парадигми пошукового вікна».
Апробовано функціональність запропонованих науково-методичних засад забезпечення тематичного доступу до ресурсів електронної бібліотеки «Україніка». Дворівнева формалізація інформації містить опис змісту документів та предметних рубрик. Це зумовлено встановленою потребою сполучення переваг індексування за бібліотечними класифікаційними схемами та схемами предметизації, що в підсумку підвищить ефективність пошукових систем.

Здобувач: 
Перенесієнко Ігор Петрович
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
26-04-2019
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: