«Юридичні науки»: журнали, представлені у фонді Залу іноземних періодичних видань

1. HASTINGS LAW JOURNAL / Univ. of California, Hastings college of the law ; board of ed.: D. Barca (ed.-in-chief) [et al.]. - San Francisco : Univ. of California, 1949 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2003.
Голов. ред. : Barca D. - ISSN 0017-8322
 
Hastings Law Journal is the oldest law journal at the University of California, Hastings College of the Law. It began in 1949 in San Francisco, California. As of 1997, it is under the umbrella of the O'Brien Center for Scholarly Publications. The Journal has six issues per volume in December, January, March, May, June, and August. Every year, the Journal hosts a symposium inviting speakers from around the country on varied topics. One issue per volume is dedicated to articles on the Symposium.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж42590
 
 
2. University of Pennsylvania (Philadelphia).
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW / Univ. of Pennsylvania ; ed.-in-chief Nicholas J. Giles. - Philadelphia : [s. n.], 1852 . - Періодичність: 7.- Отримується з 2013.
Ред. : Giles N. J. - ISSN 0041-9907
 
The University of Pennsylvania Law Review is a law review focusing on legal issues, published by an organization of second and third year J.D. students at the University of Pennsylvania Law School. It is the oldest law journal in the United States, having been published continuously since 1852. Currently, seven issues are published each year with the last issue traditionally featuring papers from symposia held by the review each year. It is one of the four law reviews responsible for publication of the Bluebook. It is one of five official scholarly journals at the University of Pennsylvania Law School and the third most cited law journal in the world.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43811
 
 
3. LAW TALK [Text] / New Zeland Law Society ; ed. S. Ewart. - Wellington : [б.в.]. - Виходить раз на два тижні.- Отримується з 2007.
Ed. : Ewart S. - ISSN 0114-989X
 
LawTalk is the official magazine of the New Zealand Law Society. First published in 1974, LawTalk is New Zealand's longest-established and most widely circulated legal publication. From 2017 LawTalk has been published monthly, 11 times a year (not published in January) and is sent to every New Zealand-based lawyer and others involved in the legal services industry, including members of the judiciary.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43052
 
 
4. THE LAWYER QUARTERLY / Inst. of state and law of the acad. of sciences of the Czech rep. ; ed. Barta J., Tomasek M. - Praha : [s. n.]. - Suppl. to j. "Právník". - Виходить щоквартально.- Отримується з 2011.
Ред. : Barta J.Ред. : Tomasek M. - ISSN 0231-6625
 
The theoretical journal The Lawyer Quarterly, International Journal for Legal Research focuses on legal theory and practice. It publishes articles by Czech and foreign authors that deal with current issues from different areas of national and international law, legal philosophy, legal history and other law-related disciplines.
It also contains discussions, reviews and annotations and news from the science community.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43591
 
 
5. PRÁVNÍK = The Lawyer : teoreticky časopis pro otázky státu a práva / Narodni knihovna ČR ; Red. rada: K. Eliáš (předseda) [et al.]. - Praha : [s. n.].: Lawyer. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1954.
Голов. ред. : Eliáš K. - ISSN 0231-6625
 
Právník, the “flagship“ of the Institute, is the oldest legal periodical published in the Czech Republic; it embodies the unique tradition of Czech legal scholarship.
As a general law journal, it features articles and comments on all important developments and relevant issues in legal theory and international, EU and national law. It regularly publishes book reviews and annotations on current titles, and it also reports on major conferences, seminars, and legal events in the Czech Republic and abroad. Occasionnally, Právník also presents legal materials that pertain to current legal issues.
 
Текст видання чеською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж33729
 
 
6. STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE. Serie nouă / Acad. Română, Inst. de cercet. juridice " Acad. Andrei Rădulescu" ; colegiul de red.: M. Duţu (red.-şef) [et al.]. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 1956 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1959.
 
Revista Studii şi Cercetări Juridice este permanent deschisă pentru publicarea articolelor, studiilor, recenziilor, comentarii şi controverse din toate disciplinele ştiinţei juridice cât şi ale jurisprudenţei, axate pe subiecte ce urmăresc să informeze, la timp şi cât mai precis, pe jurişti asupra problemelor actuale ale ştiintelor juridice.
 
Текст видання румунською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж35422
 
 
7. KONTROLA PAŃSTWOWA / Najwyższa Izba kontroli ; red.: M. Repetowska-Nyc (red. nac.) [et. al.]. - Warszawa : [s. n.].- Отримується з 1974.
Ред. : Repetowska-Nyc M. - ISSN 0452-5027
 
Dwumiesięcznik „Kontrola Państwowa” to jedyne czasopismo naukowe w Polsce poświęcone problematyce kontrolnej. Ukazuje się od 1956 r. Jego wydawcą jest Najwyższa Izba Kontroli.
Czasopismo jest podzielone na kilka stałych działów: Kontrola i audyt, Państwo i społeczeństwo, Współpraca międzynarodowa. W rubryce „Z życia NIK” zainteresowani mogą przeczytać o najważniejszych dla Izby wydarzeniach. W „Kontroli Państwowej” jest też miejsce na artykuły dyskusyjne, polemiki i wywiady.
 
Текст видання польською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж38764
 
 
8. KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO / Polska Akademia Umiejętności. - Kraków : Scesja.- Отримується з 1994. - ISSN 1230-7173
 
Kwartalnik Prawa Prywatnego wydawany jest od 1992 r. przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. W Kwartalniku publikowane są opracowania i materiały (z wyłączeniem glos i sprawozdań) dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa cywilnego (wraz z rodzinnym i handlowym), prywatnego międzynarodowego, rolnego, pracy oraz postępowania cywilnego.
 
Текст видання польською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж41931
 
 
9. PRZEGLĄD SEJMOWY : dwumiesięcznik / red. nacz. P. Tuleja. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2015.
Голов. ред. : Tuleja P. . - ISSN 1230-5502
 
„Przegląd Sejmowy” (PS) – polskie czasopismo naukowe otwartego dostępu, zawierające teksty naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa parlamentarnego.
Periodyk został utworzony decyzją szefa Kancelarii Sejmu z dnia 22 grudnia 1992. Ukazuje się od 1993, początkowo jako kwartalnik, a od lipca 1996 jako dwumiesięcznik. Średnio raz na trzy lata wydawany jest dodatkowo numer specjalny w języku angielskim.
 
Текст видання польською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44125
 
 
10. CHINESE JOURNAL OF LAW : bimonth. j. / Inst. of law, Chinese Acad. of Social Sciences. - Beijing : [s. n.]. - Текст китай., вих. дан. англ. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2013. - ISSN 1002-896X
 
Chinese Journal of Law is supervised by Chinese Academy of Social Sciences, and sponsored by Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences. It aims to reflect the latest achievements of China’s legal research, and is dedicated to establishing the theoretical system of law disciplines in China. Its scope covers all fields of law, particularly focusing on the construction of Chinese legal system, and the rule of law in China. And the journal represents the highest academic level of Chinese law research.
 
Текст видання китайською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43807
 
 
11. СЪВРЕМЕННО ПРАВО [Text] / Софийский университет "Св. Климента Орхидски" ; ред. Г. Петканов. - София : СИБИ.- Отримується з 2005.
Ред. : Петканов Г. - ISSN 0861-1815
 
От 1993 г., съвместно с Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“, издателство „Сиби“ издава списанието „Съвременно право“, уважавано академично правно списание. В него се разработват и изследват проблемите на българското право като действащо право, като теория и като учебна дисциплина.
Списанието има няколко постоянни рубрики: статии, в които се анализира и коментира действащото законодателство; критичен преглед на съдебната практика по прилагането на законодателството; ближаване на българското законодателство с правото на ЕС; усъвършенстване на законодателството; дискусии; чуждестранен опит; критика и научен живот; новоизлязла правна литература.
 
Текст видання болгарською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25503
 
 
12. SECURITY COMMUNITY : the OSCE mag. / OSCE secretariat press and publ. inform. sect. ; ed. U. Froese. - Vienna : [s. n.].- Отримується з 2013.
Ред. : Froese U.
 
Security Community is published by the OSCE Secretariat Communication and Media Relations Section available in print in English and Russian and online in English, Russian, German, French, Italian and Spanish at www.osce.org/magazine.
Journal publishes articles on aspects of politico-military, economic and environmental or human security. Security Community nurtures the development of a community of people committed to furthering trust and stability across the OSCE area.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43868
 
 
13. СООБЩЕСТВО БЕЗОПАСНОСТИ : журн. ОБСЕ / ОБСЕ ; ред. У. Фрёзе. - Vienna : Отд. прессы и обществ. информ. ОБСЕ, 2013 .- Отримується з 2013.
 
Журнал "Сообщество безопасности" издается Отделом по связи и работе со СМИ  Секретариата ОБСЕ и печатает материалы по различным аспектам военно-политической, экономико-экологической и гуманитарной безопасности.
Публикуется в печатном виде на английском и русском языках, а также в онлайновом формате на английском, русском, немецком и французском языках на сайте: www.osce.org/magazine
Журнал "Сообщество безопасности" призван способствовать формированию сообщества людей, приверженных дальнейшему повышению доверия и стабильности во всем регионе ОБСЕ.
 
Текст видання російською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101149
 
 
14. STRATEGIC FORUM [Text] / Institute for National Strategic Studies, National Defense University. - Wash. : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1996.
 
Journal is published by the Institute for National Strategic Studies. The Strategic Forum series presents original research by members of National Defense University as well as other scholars and specialists in national security affairs from the United States and abroad.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж41412