Відбувся семінар-презентація "Бібліотека-колекція Агатангела Кримського : втрачені можливості та майбутні перспективи"

Поділитися: 
Дата події: 
11-06-2019

Тематичний діапазон семінар-презентації "Бібліотека-колекція Агатангела Кримського : втрачені можливості та майбутні перспективи", що відбулася 11 червня 2019 р., базувався на методологічній та процедурній проблематиці експлікації одного з найцінніших надбань НБУВ – особистої книжкової колекції академіка А. Кримського.

Організатори заходу (Інститут бібліотекознавства, сектор соціокультурної комунікації) спрямували проблемні моменти опису книжкового зібрання на дискусійну площину. Доповідач, старший науковий співробітник Володимир Підвойний, обґрунтував науково-практичне значення розкриття колекції для сучасного гуманітарного дискурсу, сфокусував увагу учасників на міжнародній релевантності потужного інформаційного продукту, який сконденсований у тематичних сегментах колекції вченого. Поліпрофільність і адитивність, складність історії формування та специфіка екзистенції книжкового зібрання вимагає від дослідників синтезованого підходу до матеріалу  на рівні парадигматики і синтагматики, перегляду традиційних методів дескрипції з орієнтацією на полілінгвальну карту колекції (85 мов), розробки процедурних специфікацій колекції у площині концептуально-тематичних узагальнень. Дослідник окреслив особливості модульної дескрипції книжкового контенту та запропонував модель тематико-сегментарного підходу до опису колекції з урахуванням рівня артефактності її сегментів, культурно-історичної та науково-практичної значущості.

У дискусії взяли участь бібліотекарі та науковці НБУВ, у виступах було наголошено на необхідності перегляду процедурних етапів розкриття колекції, які характеризуються ефективністю і логічною послідовністю, поєднання традиційних методів бібліоколекціології з сучасними інформаційно-пошуковими програмами й інтернет-технологіями.

Головним підсумком семінару стала теза про те, що Колекція А.Кримського має повернутися до свого дискурсивного канону, а постать і науковий доробок великого вченого потребують солідарних досліджень і консолідації зусиль представників різних напрямків гуманітаристики в Україні. Бібліотека Агатангела Кримського повинна повернутися до своєї природної екзистенції, розкрити для українських дослідників свої неперевершені джерельні ресурси та унікальні структурно-стилістичні потенції. І найкращим майданчиком для вирішенням окреслених завдань міг би стати Кабінет-музей А.Кримського на базі НБУВ із широкою програмою дослідницьких інтенцій, репрезентативних заходів та перспективних напрямків для реалізацій стратегій міжнародної співпраці.

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)