Документно-інформаційні ресурси медичної галузі України: теоретичний та прикладний аспекти

У дисертації комплексно досліджено й узагальнено теоретичні та прикладні аспекти формування та функціонування документно-інформаційних ресурсів медичної галузі України. Визначено специфіку формування поняттєвого апарату дослідження, уточнено сутність та складові поняття «документно-інформаційні ресурси медичної галузі». Розкрито методологічні засади вивчення проблеми формування та функціонування документно-інформаційних ресурсів сфери охорони здоров’я та медичної науки.
Охарактеризовано структуру медичної документації як складової галузевих інформаційних ресурсів України. На основі визначення специфіки медичних документів обґрунтовано виокремлення в межах галузевого напряму досліджень комплексної науки про документ галузевого документознавства, що вивчає документацію сфери охорони здоров’я. Розглянуто досвід класифікації і типології документів, розроблено схему класифікації документів сфери охорони здоров’я України. Проаналізовано сучасний стан використання засобів інформатизації вітчизняної системи документно-інформаційних ресурсів медичної галузі.
Визначено місце наукової бібліографічної інформації у системі інформаційних ресурсів України, досліджено роль консолідованої біобібліографічної інформації у інформаційному забезпеченні медицини, сформульовано практичні рекомендації для формування стратегії розвитку системи документно-інформаційних ресурсів медичної галузі України.

Здобувач: 
Філіппова Наталя Павлівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня
Дата захисту: 
26-09-2019
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: