ЛАЗАРЕВСЬКА Катерина Олександрівна (1879–1939) : з нагоди ювілею

Народилася в сім’ї відомого українського історика О.М. Лазаревського (1834–1902). Закінчила історично-філологічний факультет Київських вищих жіночих курсів (1911). Навчалася в Київському художньому училищі (1900–1903), на курсах іноземних мов (1918).

Працювала вчителем недільної школи в Києві (1897–1903); приватним лектором іноземних мов (1906–1910); фахівцем-палеографом редакції видань І Відділу УАН (1919); позаштатним співробітником Постійної комісії для складання історично-географічного словника української землі ВУАН (1919–1921); позаштатним, а згодом штатним старшим науковим співробітником (з 1929 р.) Археографічної комісії ВУАН (1921–1930); позаштатним співробітником (з 1919 р.), постійним співробітником Постійної комісії для складання історичного словника української мови (1921–1923); в. о. керівника Комісії районного дослідження Півдня України (1929); штатним співробітником Археографічної комісії (1929), членом Комісії української історіографії (1929) ВУАН; молодшим науковим співробітником Історично-археографічного інституту ВУАН (02–11.1934). Дійсний член Історичної секції ВУАН (з 08.02.1927 р.). Секретар Комісії з історії вивчення Лівобережної України УАН.

Напрямами наукових досліджень Катерини Олександрівни були історія України, археографія, архівознавство, бібліотекознавство, джерелознавство.

В Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (тоді - Всенародна бібліотека України працювала на посаді головного бібліотекаря, за угодою, (1936, 1938–1939) та наукового співробітника (1937) відділу рукописів. Передала до фондів відділу рукописів архів батька та займалася його упорядкуванням (1937). Виконала науково-технічне описування особового архівного фонду В.Л. Модзалевського (ф. ХІІ). Брала участь у первинному науковому впорядкуванні збірки колишніх історичних установ ВУАН, збірки колишнього Історичного музею, Гоголіани, особових архівних фондів В.Б. Антоновича та О.Ф. Кістяківського. Укладала хронологічний та предметний каталоги ф. ІІ «Історичні документи». Виконавець наукових тем «Поміщицькі архіви XVIII–XIX ст.» та «Історія українського костюму XVIII–XIX ст.». Була задіяна також в бібліотечній роботі, зокрема обслуговувала читачів, надавала наукові консультації стосовно складу та змісту фондів ВР, займалася виставковою роботою.

Ще в 1923 р., працюючи у Постійній комісії для складання історичного словника української мови, відбирала лексичний матеріал з пам’яток старого письменства й актових збірок з фондів ВР, зокрема з рукописів – «Животи святих ХVІІ в.», «Книга міська Полтавська кінець ХVІІ ст.», «Катехиза, альбо визнання віри ХVІІ ст.», «Візерунок цнот Плетенецького» та з друкованих джерел – «Віленське учительське євангеліє», «Малороссийские лечебники ХVІІ ст.», «Книга глаголемая листовня ХVІІ ст.», «Летописи и заметки о событиях в Новороссии», «Хозяйство Гетьманщины» (Слабченка).

Серед документів фонду № Х «Всеукраїнська Академія наук (1918–1933). Архів і колекція документів ХVI–ХХ ст.» Інституту рукопису зберігаються рукописи наукових праць вченої: «Археографічна комісія Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка у Львові». Стаття. Автограф. 47 арк. (ф. Х, № 8474), «Генеральне слідство про маєтності Полтавського та Миргородського полків. 1729–1730 рр.». Стаття. Машинопис. 19 арк. (ф. Х, 8477), «Генеральне слідство про маєтності Полтавського та Миргородського полків. Слідство 1729–30 рр., складене полтавською та миргородською козацькою старшиною про права козацької старшини, попівства та монастирів на маєтності Полтавського та Миргородського полків та ревізія 1726 р. переведена російськими офіцерами. Копія». (ф. Х, № 8475–8476), «Заможний двір на Стародубщині в першій половині ХVIII ст.: до історії будівництва на Україні». Стаття. Машинопис. 66 арк. (ІР НБУВ, ф. Х, № 17615, арк. 1–66), «Київські цехи в другій половині ХVIII ст. та початку ХІХ ст.» Стаття. Машинопис. 39 арк., «Куліш і Марко Вовчок : кілька невиданих листів» Стаття. Автограф. (ф. Х, № 17616), «О.М. Лазаревський і старий український портрет». Стаття. Машинопис. (ф. Х, № 17617), «Листи Осипа Бодянського до Олександра Лазаревського (1854–1855)». Стаття. Автограф. 14 арк. (ф. Х, № 17618–17619), «Матеріали до біографій Степана Даниловича Носа». Стаття. Машинопис. (ф. Х, № 17620–17621), «Питання наукової публікації Румянцевської ревізії». Стаття. Автограф. 14 арк. (ф. Х, № 8478–8479), «Робота по історії фабрик і заводів а Археографічній комісії». Стаття, 3 арк. (ф. Х, № 8480), «Румянцевська ревізія м. Стародуба». Машинопис. 644 арк. (ф. Х, № 8481), «Шевченко і брати Лазаревські. Дещо з родинного архіву Лазаревських». Машинопис. 17 арк. (ф. Х, № 17622).

Інститут рукопису висловлює щиру подяку Наталії Василівні Міллер, керівнику краєзнавчого гуртка районного будинку дитячої творчості смт. Вороніж Шосткінського р-ну Сумської обл. за можливість опублікувати зібрані нею родинні фото Лазаревських, представлені в експозиції.

 

Праці К.О. Лазаревської

1. Матеріали до історії цехів на Лівобережній Україні ХVII–ХІХ вв. // Записки Історико-філологічного відділу. Київ, 1925. Кн. VI. С. 20–33.

2. Шрамченко О.М. [некролог] // Україна. 1925. Кн. 6. С. 185.

3. Книги Глухівського цеху калачницького // Український археографічний збірник Київ : ВУАН, 1926. Т. 1. С. 165–216.

4. Київські цехи в другій половині XVIIІ ст. та на поч. ХІХ ст. // Київ та його околиця в історії та пам’ятках. Київ, 1926. С. 275–308.

5. Господарство незаможного панка на Конотопщині в першу половину ХІХ в. // Український археографічний збірник. 1927. Т. ІІ. С. Х–ХХІ.

6. О.М. Лазаревський й старе українське мистецтво // Україна. 1927. Кн. 4. С. 81–97.

7. Шевченко й брати Лазаревські // Україна. 1928. Кн. 4.

8. Шевченко і брати Лазаревські : дещо з родинного архіву Лазаревських // Україна. 1928. № 4. С. 46–51.

9. Заможний двір на Стародубщині в першій половині XVIIІ ст. : до історії будівництва на Україні // Україна. 1929. Кн. 5, № 36. С. 22–37.

10. Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку 1729–1930 рр. // Збірник історико-філологічного відділу ВУАН № 65 : український архів. Київ, 1929. Т. І. 576 с.

11. Згадки про Т.Г. Шевченка // Вісті АН УРСР. 1938. № 8–9. С. 55–57.

Виставка підготовлена:

к.і.н., н.с. відділу фондів рукописної спадщини ІР    Л.В. Гарбар

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)