Бібліотека в системі мережевих інтерактивних практик формування національної ідентичності

У дисертації комплексно розкрито значення і потенціал бібліотеки як соціального інституту в системі ідентичнісних процесів, що реалізуються через мережеві практики, визначено основні напрями її функціонування як активного елемента цієї системи.
Дослідження національної ідентичності як переживання і усвідомлення своєї приналежності до тих чи інших соціальних груп і спільнот, підтверджує значну роль бібліотек як суб’єктів такого процесу. Встановлено характерні особливості інтерактивного інформаційно-комунікаційного простору в контексті науково-аналітичної діяльності бібліотек. Виявлено основні ідентичнісні практики у інтерактивному медіа-просторі.
Для дослідження участі бібліотеки у ідентичнісних процесах запропоновано концепцію національного наративу як сукупності ідентичнісних текстів, що формує уявлення нації про себе, твориться і переосмислюється в різноманітних практиках. Визначено пріоритетні стратегії кумуляції бібліотеками національного наративу інтерактивного інформаційно-комунікаційного простору. На основі аналізу підходів до кумуляції інформації інтерактивного інтернет-простору запропоновано новий підхід, де визначальним критерієм відбору є інтенсивність комунікації.

Здобувач: 
Половинчак Юлія Миколаївна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
19-12-2019
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: