Інформаційно-правове обслуговування в діяльності бібліотеки як соціально-комунікаційного центру

У дисертації комплексно досліджено й узагальнено процеси розвитку та вдосконалення системи інформаційно-правової діяльності бібліотек як сучасного соціально-комунікаційного центру. Визначено форми використання та поширення бібліотеками правової інформації.
Встановлено, що роль сучасної бібліотеки в процесі правового інформування обумовлена розвитком інформатизації та актуальними завданнями демократичних процесів в Україні.
Охарактеризовано основні напрями здійснення інформаційно-правового обслуговування користувачів бібліотек. Проаналізовано і узагальнено практику інформаційно-правового обслуговування користувачів вітчизняних бібліотек.
Досліджено зарубіжний досвід інформаційно-правового обслуговування користувачів університетських та публічних бібліотек США та з’ясовано основні напрями роботи.
Виявлено форми та обґрунтовано роль корпоративної взаємодії бібліотек для налагодження й підвищення ефективності інформаційно-правового обслуговування користувачів.
Визначено перспективи організації інформаційно-правового обслуговування в діяльності бібліотек в умовах зростаючої затребуваності правової інформації в процесі розвитку системи соціальних інформаційних комунікацій та необхідності розв’язання суспільно важливої проблеми ефективного використання інформаційних ресурсів.

Здобувач: 
Пестрецова Ольга Олександрівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
19-12-2019
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: