Формування системи електронного документообігу в транспортному комплексі України

Дисертацію присвячено обґрунтуванню організаційних засад формування системи електронного документообігу в інформаційно-комунікаційному середовищі транспортної галузі України. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що здобувачем вперше комплексно проаналізовано галузеві структурно-функціональні характеристики документопотоків та документообігу в межах транспортної галузі, які обумовлено зовнішніми та внутрішніми факторами впливу на галузеві документи в межах різних видів транспорту та напрямів (вантажоперевезень та пасажироперевезень); проаналізовано нормативну базу формування системи електронного документообігу в умовах інформаційно-комунікаційного середовища транспортних підприємств. У дослідженні здійснено порівняльний аналіз стану впровадження СЕД в різних видах транспортній галузі: авіаційному транспорті (система E-Freight), морському транспорті (система «Єдине вікно»), на Укрзалізниці (система «АС МЕСПЛАН»), на основі чого виявлено пріоритетність розробки інтегрованої мультимодальної СЕД для удосконалення існуючих систем. Запропоновано перспективна модель організації інтегрованої СЕД для транспортного комплексу України, у якій обґрунтовано головна її ідеологія – формування спільного інформаційного середовища на базі корпоративної СЕД транспортних підприємств, на принципах інтер- або мультимодальних інформаційно-документних комунікацій. Охарактеризовано головні організаційні блоки для формування СЕД: організаційно-управлінський; документно-діловодний та інформаційно-технологічний блок.

Здобувач: 
Корнійчук Костянтин Сергійович
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
27-12-2019
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: