Взаємодія бібліотек наукових установ Національної академії наук України у формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору: науково-організаційне забезпечення

Дисертацію присвячено розв’язанню питання науково-організаційного забезпечення взаємодії бібліотек наукових установ НАН України у формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору. Визначено специфіку формування поняттєвого апарату дослідження, уточнено сутність та зміст понять «взаємодія бібліотек» і «взаємодія бібліотек наукових установ НАН України». Уперше системно розроблено теоретико-методологічні засади цього напряму дослідження із залученням основних термінів і наукових понять.
На основі проаналізованої історіографічної та джерельної бази дослідження сформовано системне уявлення про науково-організаційне забезпечення взаємодії бібліотек у контексті формування цілісного науково-освітньо-культурного простору. Визначення специфіки функціонування мережі бібліотек НАН України сприяло представленню моделей їхньої взаємодії на трьох рівнях: мікро-, макро- та мегарівень. Розглянуто зарубіжний досвід взаємодії бібліотек та визначено перспективні напрями для співпраці бібліотек НАН України задля підвищення їх конкурентоспроможності та інноваційності. Представлено сучасний стан формування інтегрованого інформаційного ресурсу НАН України, що дало підстави запропонувати шляхи переходу від традиційних до інноваційних методів роботи на засадах науково-інноваційної модернізації техніко-технологічного потенціалу.
Визначено роль і місце бібліотек наукових установ НАН України задля підвищення їх конкурентоспроможності та інноваційності у формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору задля зміцнення наукового потенціалу країни та інтеграції у світовий. Сформульовано практичні рекомендації для активізації взаємодії бібліотек наукових установ НАН України.

Здобувач: 
Сокур Олена Леонідівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
27-12-2019
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: