«Пожиток граматики»: виставка з нагоди річниці виходу «Граматики» Мелетія Смотрицького (1619 р.)

Цього року відзначаємо важливу дату в історії вітчизняної книжності та мовознавства: 400 років тому в м. Єв’є (нині – Вевіс, Литва) побачила світ невелика книжка «Грамматіки славенския правилное синтаґма» авторства українського церковного діяча, богослова, науковця та просвітителя Мелетія Смотрицького. «Граматика» Смотрицького постала на тлі церковної полеміки між противниками та прибічниками Берестейської унії та римо-католиками, адже до сфери полеміки, крім церковно-адміністративних та богословських питань, опосередковано потрапляли питання календаря та мови богослужінь. Церковнослов’янська мова попри свою багатостолітню історію на той час не була кодифікованою, не мала граматики, що робило її вразливою перед закидами прибічників Риму, і край суперечці поклав саме вихід «Граматики» Мелетія Смотрицького. Разом із тим, «Граматика» Смотрицького, ставши однією з перших граматик авторства українських науковців, лягла в основу подальших граматичних праць із церковнослов’янської, а також української мови, й була авторитетним виданням в усіх країнах, де послуговувалися церковнослов’янською мовою в богослужіннях. Цікавий факт: саме у «Граматиці» Мелетія Смотрицького вперше затверджено літеру «ґ» на позначення проривного звуку, який доти позначали на письмі також як «кг».

Ювілею «Граматики» Мелетія Смотрицького була присвячена виставка, яка експонувалася цього року у Відділі стародруків та рідкісних видань, її частковим відображенням є ця віртуальна виставка.

Кожна мова для її повноцінного функціонування як літературної має бути кодифікована: мати розроблену власну граматику та фіксацію лексичного багатства у словниках, що допоможе вдосконалюватися в мові її носіям і вивчати іноземцям. Виставка презентує глядачам стародруковані граматики церковнослов’янської, грецької та латинської мов і словники (лексикони), за якими навчалися впродовж ХVІІ–ХVІІІ ст. в Україні, а також іншу навчальну літературу: букварі як книжки для першого навчання грамоті, катехізиси та книги для навчання священикам як видання для духовної освіти, книги, що містять настанови для дітей у добрій поведінці, збірки проповідей та нотний Ірмологіон із розділом, присвяченим навчанню нотній грамоті. Ці видання демонструвалися в оригіналах, а деякі (передусім, відсутні у фондах відділу) – у сучасних академічних і факсимільних перевиданнях.

«Пожиток (тобто, користь) граматики» – перші слова адресованої «люботщательним» учителям шкіл передмови Мелетія Смотрицького. Автор наголошує, що граматика не лише дає знання про частини мови та словозміну, але й навчає читати й легко розуміти прочитане. Недаремно алегорична постать Граматики на гравюрі, що відкриває працю іншого видатного вітчизняного автора – Лаврентія Зизанія, зображена з ключем до знань.

Виставку підготувала Наталія Заболотна

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)