Колекція Коранів з книгозібрання академіка Агатангела Кримського

Поділитися: 
Дата події: 
18-12-2019

18 грудня 2019 року в рамках святкування Всесвітнього Дня арабської мови співробітник Інституту бібліотекознавства Володимир Підвойний представив у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського віртуальну колекцію Коранів із особистої бібліотеки Агатангела Кримського, що зберігається в НБУВ.

Багатоаспектність творчої і наукової особистості патріарха українського сходознавства академіка Агатангела Кримського об’єктивізує розкриття невідомих досі тематичних сегментів його власної бібліотечної колекції, безцінних «квантів знання», які є підтвердженням великого таланту, гуманістичних поглядів ученого і високого рівня розвитку української орієнталістики на початку ХХ століття.

Коранічну культуру А. Кримський визнавав одним із найбільших здобутків світової цивілізації. Іслам, як наймолодша світова релігія, увібрав у свої доктрини увесь позитивний досвід пошуків ідей гуманізму і основ людинознавства попередніх цивілізацій. Мусульманство сьогодні є одним з визначальних факторів світового ментального і культурного ландшафту.

У колекції видатного вченого зібрано 25 різнопланових Коранів. Тексти Святої книги різняться мовними (оригінальні Корани арабською, переклади німецькою, англійською, французькою, польською мовами) і видавничими нюансами, розмірами й мистецьким оздобленням. Та всі ці книги об’єднує один фактор – Агатангел Кримський детально вивчав кожну з них, про що свідчить велика кількість маргіналій і нотаток на сторінках, активно використовував їх у своїх наукових пошуках і теоретичних узагальненнях.

Повноцінне становлення ісламознавства в Україні без дослідження цього безцінного скарбу неможливе. Адже колекція Коранів із бібліотеки Кримського – найбільший коранознавчий контент в Україні і перспективний інформаційний ресурс для проведення порівняльних студій у цій надзвичайно важливій для сучасної української гуманітаристики науковій галузі. Особливого практичного значення набуває колекція Коранів для перспективи використання текстів святого письма у кваліфікаційних роботах студентів сходознавчих, історичних та релігієзнавчих спеціальностей.

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)