Інформаційні ресурси мережі військових бібліотек України: стан та перспективи розвитку

Дисертацію присвячено дослідженню мережі військових бібліотек України, розкриттю їх особливостей, функцій, специфічних завдань, характеристиці бібліотечних ресурсів, колекцій документів, фондів провідних книгозбірень оборонного відомства. Здійснено аналіз сучасного стану інформаційного ресурсу військових книгозбірень та обґрунтовано засади формування, вдосконалення структури, способів їх ефективного використання та збереження, визначено шляхи оптимізації доступу до них. Розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід створення сайтів військових бібліотек та інтернет-ресурсів військової тематики, виявлено їх роль та місце в системі традиційних інформаційних ресурсів країни. Запропоновано модель інформаційного вебпорталу мережі військових бібліотек України та його складника – інтернет-навігатора військової тематики, впровадження яких сприятиме надійному й оперативному доступу до бібліотечних ресурсів користувачів-військовослужбовців. Результати дослідження апробовано в комплексі електронних ресурсів інформаційного блоку військової тематики інтернет-навігатора порталу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Здобувач: 
Островська Олена Миколаївна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
26-11-2020
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: