Тенденції та перспективи розвитку документаційного забезпечення управління бібліотекою

У дисертації комплексно досліджено проблему документаційного забезпечення управління бібліотекою, обґрунтовано необхідність її вирішення в умовах глобальної інформатизації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.
Проаналізовано терміносистему з проблематики дослідження та запропоновано визначення поняття «документаційне забезпечення управління бібліотекою». Вказано, що організацію документаційного забезпечення управління бібліотекою здійснюють відповідно до вимог законодавчої та нормативно-методичної бази, а також з урахуванням особливостей формування системи документаційного забезпечення управлінської діяльності в бібліотеці, основу якої становить її документообіг. Виявлено особливості основних видів управлінської документації в бібліотеці та обґрунтовано вплив інформаційно-комунікаційних технологій на покращення роботи з управлінською документацією в бібліотеці. Розроблено концептуальну модель документаційного забезпечення управління бібліотеками в Україні. Запропоновано перспективні напрями вдосконалення документаційного забезпечення управління бібліотекою на основі побудови комунікаційної мережі з використанням єдиної платформи електронного документообігу на базі розподіленого збереження управлінської документації бібліотеки та доступу до неї з урахуванням вимог до захисту інформації.

Здобувач: 
Ковальчук Наталія Володимирівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
18-02-2021
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: