До 100-річчя від дня народження Лева Ізраїльовича Гольденберга

Поділитися: 

18 січня 2021 року виповнилося 100 років від дня народження відомого українського бібліографа, дослідника, книгознавця Лева Ізраїльовича Гольденберга.

 

Лев Ізраїльович народився 18 січня 1921 року в Києві. У 1939 році закінчив середню школу №124 м. Києва. У 1942-1945 роках був учасником Другої світової війни. За виявлену мужність та бойову звитягу  нагороджений медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Після війни Лев Ізраїльович закiнчив філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1947), до якого вступив ще перед війною. Працював завідувачем відділу Київської обласної бібліотеки. Згодом, у 1949 році, перейшов до Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), від 1963 року працював головним бібліографом у відділі бібліографії, у 1975—1986 роках — старшим науковим співробітником відділу книгознавства. Упродовж багатьох років Л.І. Гольденберг викладав курс іноземної бібліографії у Київському державному інституті культури, спецкурси з книгознавчих дисциплін у Київському відділенні Львівського поліграфічного інституту імені І. Федорова.

Лев Ізраїльович — автор понад 200 наукових праць з бібліографознавства, джерелознавства, історії української літературної бібліографії, історії книги, бібліографічних посібників.

Високу оцінку фахівців здобули бібліографічні покажчики "Українська мова, 1918—1961 рр." (Київ, 1963), "Слов'янська філологія на Україні, 1963—1967 рр." (Київ, 1968), "Українська література в загальнослов'янському і світовому контексті" (Т. 4: Література країн Центральної та Південно-Східної Європи на Україні: Матеріали до бібліографії (поч. XIX ст. — 1980 р.) — Київ, 1991), укладені у співавторстві Л.І. Гольденберга з Н.Ф. Королевич, Л.В. Бєляєвою, Ф.К. Сараною, М.А. Вальо та ін.

У 1971 році Лев Ізраїльович захистив дисертацію на тему «Українська радянська літературна бібліографія» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Незамінними для читачів, вчених-літературознавців стали підготовлені ним монографія "Українська радянська літературна бібліографія" (Київ, 1971), путівники "Бібліографічні джерела українського літературознавства" (2-ге вид. — Київ, 1990), де подано всебічну систематизовану характеристику бібліографічних посібників та довідкових видань з української літературної бібліографії. Тут Лев Гольденберг показав себе блискучим джерелознавцем, справжнім знавцем художньої літератури, української ретроспективної і поточної бібліографії.

Завдяки ерудиції, володінню іноземними мовами й багатогранному досвіду інформаційно-бібліографічної роботи Л.І. Гольденберг сприяв розкриттю фондів зарубіжної періодики в мережі бібліотек НАН України. За його ініціативою та безпосередньою участю були укладені анотовані покажчики "Информационно-библиографическая периодика зарубежных стран в фондах библиотек АН УССР" (Київ, 1975), "Зарубежные периодические и продолжающиеся издания по книжному делу в библиотеках АН УССР" (Київ, 1985). До того ж, він був відповідальним редактором фундаментального 8-томного зведеного каталога "Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР, 1665—1980" (Київ, 1980—1984), керівником проекту й одним з упорядників збірника документів "Книга и книжное дело в Украинской ССР" (у 2 т., Київ, 1985—1986).

Протягом багатьох років Л. І. Гольденберг викладав курс іноземної бібліографії у Київському державному інституті культури, спецкурси з книгознавчих дисциплін у Київському відділенні Львівського поліграфічного інституту ім. І. Федорова.

До 70-річчя від дня народження Л. І. Гольденберга вийшов друком біобібліографічний покажчик «Лев Ізраїльович Гольденберг» (укладач І. А. Певзнер. — Київ, 1991).

За сімейними обставинами у 1991 році Лев Ізраїльович переїхав до США, де мешкав його син з родиною. Але він не переривав творчої праці, цікавився розвитком наукової думки, творчими здобутками бібліографознавства, працями фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вже тут були написані статті "Забутий часопис. Цікавий епізод з історії українсько-болгарських культурних взаємин" (Укр. історик. — Нью Йорк; Торонто; Мюнхен. — 1997. — Т. XXXIV, ч. 1—4), "Репертуар української книги: чергові роздуми навколо давньої проблеми" (Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 9) та інші.

Хвилююча, незабутня зустріч колег, співробітників різних поколінь відбулася зі Львом Ізраїльовичем у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 2 жовтня 2007 року під час його приїзду до рідного Києва після довготривалої розлуки.

Він був інтелігентною, доброзичливою, комунікабельною, чуйною людиною, завжди допомагав колегам у підготовці наукових праць. До останніх днів підтримував контакти з друзями й колегами  з НБУВ, цікавився життям у бібліотеці, новими бібліографічними працями. Помер Лев Ізраїльович 24 жовтня 2016 року в Мілуокі, штат Вісконсин.

Лише тепер ми вповні осмислюємо його значний внесок у розвиток української літературної бібліографії, книгознавства, бібліографознавства. І згадуємо його зі щирою  вдячністю й пошаною.

Про Лева Ізраїльовича Гольденберга

 

 

Фотоматеріали: