Формування та розвиток системи архівних фондів наукових установ НАН України (1968 – 2018)

У дисертації досліджено історію формування та розвитку мережі архівів академічних наукових установ протягом 1968–2018 рр. Проаналізовано еволюцію правового статусу та ієрархічних зв’язків архівних підрозділів у НАН України. Досліджено методичні засади фондової організації архівних документів протягом радянського періоду і в роки незалежної України та окреслено загальні риси архівних фондів, що формувалися з документів наукових установ НАН України. Здійснено комплексний аналіз системи довідкового апарату до документів архівних фондів наукових установ НАН України.
Проаналізовано й удосконалено історично сформовану методику описування архівних документів та складання архівних довідників на документи наукових установ НАН України. Результати дослідження мають практичне значення для організації робіт зі створення оптимальних умов для накопичення та пошуку ретроспективної інформації про науку в НАН України, організаціях, які перебувають в її віданні та тих, діяльність яких пов’язана зі створенням наукових знань. У науковій роботі Інституту архівознавства НБУВ – для оптимізації складу архівних фондів, удосконалення методів архівного описування та підвищення інформативності довідкового апарату до архівних документів.

Здобувач: 
Січова Оксана Василівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту: 
11-03-2021
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: